Gebiedsproces De Ronde Hoep

De Ronde Hoep

Vijftien melkveehouders in de polder De Ronde Hoep namen zelf het initiatief om gebiedsplannen op te stellen. Met maatregelen om hun bedrijven nog meer te extensiveren in combinatie met weidevogelbeheer. De insteek: een goed toekomstperspectief voor hun bedrijven in een vitale polder. Waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Integrale aanpak Landbouw hoort in…

Lees meer

Inspiratiepolder Aarlanderveen

Inspiratiepolder Aarlanderveen

Boeren met toekomst in Aarlanderveen De polder Aarlanderveen in Zuid-Holland is een inspiratiepolder voor toekomstbestendige landbouw. Niet alleen in Zuid-Holland, maar ook voor andere gebieden. Boeren en overheden werken samen aan een plan voor toekomstbestendige landbouw in het gebied. Dit doen ze in het gebiedsproces ‘Boeren met Toekomst in Polder Aarlanderveen’, onderdeel van het Deltaplan…

Lees meer

Versnellen op klimaat

Koeien in de wei - Versnellen op klimaat

FrieslandCampina wil in de toekomst klimaatneutrale zuivel produceren. Om dat te bereiken willen ze de CO2-uitstoot met meer dan een derde verlagen in 2030 (ten opzichte van 2015). Er wordt hard gewerkt door de melkveehouders en er zijn de afgelopen jaren al veel belangrijke stappen gezet. Nu wil FrieslandCampina het proces versnellen en om boeren…

Lees meer

Waterinfiltratie voor biodiversiteit (LIFE)

Weidevogel op een paal - Biodiversiteit - Natuur en landbouw

Het natuurgebied De Donkse Laagten ligt in de Alblasserwaard, een groen en waterrijk gebied in Zuid-Holland. Dit oer-Hollandse polderlandschap is van grote natuurhistorische waarde. Natuur en landbouw liggen dicht bij elkaar en de boerengemeenschap van het gebied zet zich in voor toekomstbestendige landbouw. Ook onderzoeken ze de mogelijkheden voor een beter evenwicht in natuur en…

Lees meer

Veenweideaanpak Krimpenerwaard

Sloot met slootkant - veenweideaanpak

De Krimpenerwaard dankt zijn unieke landschap aan de zorg voor de bodem en het beheer van het water. Door de eeuwen heen hebben boeren het landschap vormgegeven. Daarbij hebben ze zich steeds succesvol aangepast aan nieuwe en veranderende omstandigheden. De boeren van nu staan opnieuw voor een aantal grote veranderingen. In de Veenweideaanpak Krimpenerwaard zetten…

Lees meer

Bemest op z’n Best

Weiland wordt bemest - Bemest op z'n Best

Bemest op z’n Best is een innovatieprogramma waarin we ons richten op het halveren van de ammoniakemissie. We zoeken hierbij vooral naar (technische) innovaties en het verbeteren van de werkwijze bij de toediening van mest. Ideeën daarvoor worden opgehaald uit de praktijk en ook in de praktijk getest. Innovaties uit de praktijk Wij denken dat…

Lees meer

Klimaatslim boeren op veen

Koeien in een weiland met op de achtergrond een windmolen met kleine gebouwen - Klimaatslim boeren op veen

Op sommige plaatsen daalt de bodem met gemiddeld een centimeter per jaar. Dat zorgt niet alleen voor uitstoot van broeikasgassen als kooldioxide (CO₂) en lachgas (N₂O), maar ook voor een slechtere waterkwaliteit. Daarbij kan de grond natter worden door bodemdaling en daardoor worden de draagkracht en grasgroei minder. Tel daar de aangescherpte klimaatmaatregelen bij op…

Lees meer

Koe en Eiwit

Met 153 melkveehouders naar 155 RE Wilt u de stikstofefficiëntie op uw bedrijf verbeteren? Dan is een van de knoppen waar u als melkveehouder aan kunt draaien minder eiwit in het rantsoen. Dit is meteen ook wel spannend, want hoe houdt u de melkproductie en diergezondheid op peil? In de vierjarige praktijkpilot Koe en Eiwit…

Lees meer

GLB-pilot Krimpenerwaard

Weiland met meetapparatuur aan slootkant - GLB-pilot

Met de GLB-pilot “Met agrarisch waterbeheer werken aan bodemdaling, klimaat, waterkwaliteit en biodiversiteit”, voert het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard met projectpartners PPP-Agro Advies West, NMI-Agro en Bui-TeGewoon praktijkonderzoek uit naar de invloed van verschillende slootwaterpeilen en greppelinfiltratie op het grondwaterpeil. Zo doen we kennis op over verschillende manieren om de grondwaterstanden te beïnvloeden op onze veengronden…

Lees meer

Low Carbon Farming

Koeien in de wei met de zon op de achtergrond - Low Carbon Farming

Nestlé en Vreugdenhil Dairy Foods: op weg naar duurzamere zuivel Vreugdenhil Dairy Foods en Nestlé hebben met kennis en financiële middelen de handen ineengeslagen op weg naar duurzamere zuivel. Zeventien enthousiaste melkveehouders van de Nijkerkse poederspecialist hebben de afgelopen maanden met  onder andere het nemen van voermaatregelen, het zaaien van kruidenrijk grasland en het opwekken…

Lees meer