Bewust en Beter Beweiden

Afgerond project

Wilt u dit seizoen uw beweiding scherper gaan sturen en leren van elkaar. Doe dan mee met Bewust en Beter Beweiden. In dit Utrechtse Project gaan we op uw bedrijf gedurende 20-22 weken uw gras meten, er komt dus wekelijks iemand langs die op de huiskavel gras meet. Na elke wekelijkse meting krijgt u de meetresultaten met een advies op basis van de metingen terug in uw inbox. 

Individueel maar vooral in Farmwalks onder begeleiding van een weidecoach gaat u met de metingen in de hand samen met collega’s met een vergelijkbaar systeem en grondsoort op zoek om de beweiding nog efficiënter en beter te laten verlopen. Daarbij staan de praktische keuzes waar u op dat moment voor staat centraal.

Doel van het project Bewust en Beter Beweiden

Het uiteindelijke doel hiervan is om efficiënt melk uit vers gras te produceren met een hoge gewasopbrengst en een tevreden koe en boer. Of u gebruikt maakt van omweiden of standweiden maakt daarbij niet uit. Door de meetkosten kent het project wel een eigen bijdrage. Deze bedraagt €10,- per ha huiskavel met een minimum van €200,- Er is plaats voor maximaal 25 deelnemers,

Voor het aanmelden en informatie kunt u terecht bij Teus Verhoeff; mail t.verhoeff@ppp-agro.nl of bel 06-47155573. Doordat het project gefinancierd wordt door de provincie Utrecht kunnen alleen Utrechtse veehouders zich hiervoor aanmelden. Woont u niet in de Provincie Utrecht maar wilt u wel Beter en Bewust Beweiden vraag dan een adviesgesprek aan.

 

Wat gaan we doen?

Tijdens het weideseizoen wordt 22 weken lang grashoogte metingen gedaan bij u op het bedrijf. De cijfers die worden verzameld over de grasgroei en grasvoorraad geven inzicht, grip en houvast en helpen met de beweidingsplanning. Aan de hand van actuele grashoogtemetingen kunt u het beweidingsmanagement gedurende het beweidingsseizoen optimaliseren. In het project wordt u hierbij ondersteund door middel van een intakegesprek en terugkoppeling op de resultaten door de Weidecoach via mail en WhatsApp. U wordt ingedeeld in een groepje boeren met een vergelijkbaar beweidingssysteem en het liefst ook dezelfde grondsoort. Hiermee worden gedurende het seizoen drie farmwalks gehouden.

Daarnaast zitten ook degene die bij u meet, een weidecoach en de veehouders waarmee u samen in het Farmwalk groepje zit in de WhatsApp groep. We gebruiken de WhatsApp groep om de vragen, keuzes en kennis met elkaar te delen. Aan het eind van het seizoen evalueren we met elkaar de resultaten.
Het project wordt ondersteund door de provincie Utrecht. Iedereen kan zijn gras laten meten maar alleen als u in de provincie Utrecht woont kan dat voor de beperkte eigen bijdrage. We hebben de afgelopen jaren gezien dat juist met elkaar in gesprek gaan over concrete cijfers en metingen helpt om werkelijk stappen te zetten richting een betere beweiding. In principe loopt het traject 1 jaar.


Meldt u nu aan bij Teus Verhoef: mail t.verhoeff@ppp-agro.nl of bel 06-47155573

 

PPP-Agro Advies - koe bij de molen

Meer weten?

Bekijk meer projecten waaraan PPP-Agro Advies deelneemt

De Ronde Hoep

Gebiedsproces De Ronde Hoep

Vijftien melkveehouders in de polder De Ronde Hoep namen zelf het initiatief om gebiedsplannen op...
Inspiratiepolder Aarlanderveen

Inspiratiepolder Aarlanderveen

Boeren met toekomst in Aarlanderveen De polder Aarlanderveen in Zuid-Holland is een inspiratiepolder voor toekomstbestendige...
Koeien in de wei - Versnellen op klimaat

Versnellen op klimaat

FrieslandCampina wil in de toekomst klimaatneutrale zuivel produceren. Om dat te bereiken willen ze de...