Eiwit van eigen land

Afgerond project

Minder import van soja vanuit overzeese gebieden is een belangrijke doelstelling voor de NL-zuivelketen. Dat kan door een hogere eiwitproductie, maar vooral door een betere benutting van het eiwit wat op eigen land geproduceerd wordt. Samen met een groep Royal Bel Leerdammer praktijkbedrijven wordt een spoor ingezet om de eiwit import en eiwit aanvoer naar het melkveebedrijf te verlagen. Dit zal leiden tot concepten, methoden en maatregelen voor de gehele melkveehouderij sector om meer eiwit te benutten van het eigen bedrijf. Via een te ontwikkelen hulpmiddel (MIJN Bedrijfseiwitscan), die gekoppeld kan worden aan de KringloopWijzer, is het doel de eiwitpositie van het individuele melkveebedrijf in beeld te brengen.

Zelfvoorzieningsgraad eiwit verhogen

Het project brengt mogelijkheden in beeld tot verhoging van de zelfvoorzieningsgraad en daarmee vermindering van de eiwitaanvoer naar het eigen bedrijf voor eiwit, zonder afwenteling naar andere duurzaamheidsdoelen als bijvoorbeeld fosfaatexcretie. Eerst voor een aantal pilot-bedrijven, daarna vertaald naar mogelijkheden voor de gehele melkveesector. De deelnemende pilot bedrijven brengen de eiwitaanvoer in beeld, maken plannen voor verlaging en werken aan verlaging van de eiwitaanvoer. De gerealiseerde eiwitaanvoer en zelfvoorzieningsgraad voor eiwit wordt per jaar in beeld gebracht, evenals de effectieve maatregelen. Indicatoren voor monitoring worden ontwikkeld en bekend gemaakt middels dit project.

Belang voor melkveehouderij

Belangrijk bij verbetering van biodiversiteit is het beperken van de aanvoer van soja en palmpit, daarmee wordt minder aanspraak gedaan op buitenlandse grondstoffen. Het percentage import van soja voor de melkveehouderij is vrij klein. De ambitie is dan ook om helemaal zonder deze import te werken. Dit kan via een betere stikstofbenutting in de mineralenkringloop op het eigen bedrijf zelf en meer productie van eiwit op het eigen bedrijf, waardoor minder aanvoer en geen import nodig is. Dit leidt weer tot beter sluiten van regionale kringlopen. Verbetering van de benutting van eiwit van eigen land zegt iets over de efficiëntie waarmee melk wordt geproduceerd en heeft dus ook een relatie met verliezen naar de lucht, bodem en water (waaronder stikstof en broeikasgassen die zorgen voor aantasting biodiversiteit elders). Bovendien leidt verhogen van de eiwitefficiëntie tot besparing van eiwitaankoop. Dit leidt tot minder voerkosten voor de melkveehouder. Dit is gunstig voor het inkomen, mits de investeringen en andere kosten beperkt blijven.


Door: Bert Philipsen (Wageningen University en Research) en Barend Meerkerk

Meer info: Eiwit van eigen land


Partners Eiwit van eigen land

Project Eiwit van eigen land

Meer weten?

Bekijk meer projecten waaraan PPP-Agro Advies deelneemt

Koeien in de wei - Versnellen op klimaat

Versnellen op klimaat

FrieslandCampina wil in de toekomst klimaatneutrale zuivel produceren. Om dat te bereiken willen ze de...
Weidevogel op een paal - Biodiversiteit - Natuur en landbouw

Waterinfiltratie voor biodiversiteit (LIFE)

Het natuurgebied De Donkse Laagten ligt in de Alblasserwaard, een groen en waterrijk gebied in...
Sloot met slootkant - veenweideaanpak

Veenweideaanpak Krimpenerwaard

De Krimpenerwaard dankt zijn unieke landschap aan de zorg voor de bodem en het beheer...