Gebiedsproces De Ronde Hoep

Project

Vijftien melkveehouders in de polder De Ronde Hoep namen zelf het initiatief om gebiedsplannen op te stellen. Met maatregelen om hun bedrijven nog meer te extensiveren in combinatie met weidevogelbeheer. De insteek: een goed toekomstperspectief voor hun bedrijven in een vitale polder. Waar het fijn wonen, werken en recreëren is.

Integrale aanpak

Landbouw hoort in De Ronde Hoep, dat is het uitgangspunt voor de betrokken melkveehouders. Zij hebben er niet alleen hun bedrijf, maar zorgen ook voor onderhoud van het gebied. Daarom kiezen ze ook bewust voor een integrale gebiedsgerichte aanpak op thema’s die allemaal samenkomen in het agrarisch landschap: vitale landbouw, bodemdaling, water, biodiversiteit, stikstof. Daarbij gaat het niet om het behalen van het maximale per thema – maar om het optimale voor de polder.

Bouwsteengroep

Voor elk thema is een bouwsteengroep (werkgroep) ingesteld met betrokkenen, met een van de agrariërs als thematrekker. Wij ondersteunen deze bouwsteengroepen met onze kennis van het boerenbedrijf en de praktische uitwerking en uitvoering van maatregelen. In het gebiedsproces trekken de boeren op met agrarisch collectief Noord-Holland Zuid, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Landschap Noord-Holland, gemeente Ouder-Amstel en de provincie Noord-Holland. Op gebied van stikstof vindt samenwerking plaats met de provincie Utrecht.

De uitdaging

De uitdaging in De Ronde Hoep is om economisch, ecologisch en milieukundig perspectiefvolle bedrijven in een vitale polder te realiseren. Dat is ook het doel van het gebiedsproces. De melkveehouders in de polder trekken de kar van verduurzaming. Vanuit de ambitie dat over vijftig jaar zelfstandige bedrijven nog een goed inkomen kunnen genereren met (melk)veehouderij in een open weidelandschap met hoge natuurwaarden, vooral weidevogels.

Powered by Klimaatslim Boeren op Veen

De Ronde Hoep is een van de polders die werkt volgens de aanpak van Klimaatslim Boeren op Veen, vanuit ‘de kracht van onderop’. Wij werken mee aan verschillende gebiedsprocessen in dit project. Lees er meer over op onze projectpagina Klimaatslim Boeren op Veen.


Meer informatie

Website De Ronde Hoep.

Of neemt contact op met Pietjan de Jong.

De Ronde Hoep

Meer weten?

Nieuwsberichten over dit project

Helaas, er zijn nog geen nieuwsberichten over dit project.

Bekijk meer projecten waaraan PPP-Agro Advies deelneemt

De Ronde Hoep

Gebiedsproces De Ronde Hoep

Vijftien melkveehouders in de polder De Ronde Hoep namen zelf het initiatief om gebiedsplannen op...
Inspiratiepolder Aarlanderveen

Inspiratiepolder Aarlanderveen

Boeren met toekomst in Aarlanderveen De polder Aarlanderveen in Zuid-Holland is een inspiratiepolder voor toekomstbestendige...
Koeien in de wei - Versnellen op klimaat

Versnellen op klimaat

FrieslandCampina wil in de toekomst klimaatneutrale zuivel produceren. Om dat te bereiken willen ze de...