GLB-pilot Krimpenerwaard

Project

Met de GLB-pilot “Met agrarisch waterbeheer werken aan bodemdaling, klimaat, waterkwaliteit en biodiversiteit”, voert het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard met projectpartners PPP-Agro Advies West, NMI-Agro en Bui-TeGewoon praktijkonderzoek uit naar de invloed van verschillende slootwaterpeilen en greppelinfiltratie op het grondwaterpeil. Zo doen we kennis op over verschillende manieren om de grondwaterstanden te beïnvloeden op onze veengronden in de Krimpenerwaard.

Invloed slootwaterpeil

Daarnaast heeft dit project als doel om praktijkervaring op te doen over de invloed van slootwaterpeil op bijvoorbeeld de stabiliteit en vegetatieontwikkeling van slootkanten, draagkracht en opbrengst. Het ontwikkelen van deze praktijkkennis kan handvatten geven voor het nieuwe GLB-beleid.

Drie projectlocaties

De projectlocaties zijn voorjaar 2022 ingericht. Aan de West-Vlisterdijk in Vlist, Zuidbroek te Bergambacht en Wetering Oost te Lekkerkerk zijn watergangen voorzien van dammen en pompen om de verschillende slootwaterpeilen te realiseren. Alle proefpercelen zijn voorzien van peilbuizen zodat de grondwaterstanden nauwlettend kunnen worden gevolgd. Ook op andere wijze vindt er monitoring plaats om alle effecten van slootwaterpeilverhoging en greppilinfiltratie te kunnen meten.

Project loopt tot 2023

Eind 2023 zal deze GLB-pilot worden afgerond. We verwachten dan een goed beeld te hebben van de genomen maatregelen. Vervolgens zal dit worden verwerkt in een handreiking van de opgedane kennis met een koppeling naar de praktijk.


Kijk voor meer informatie ook op de website van Agrarisch Collectief Krimpenerwaard of neem contact op met Leon Kastelein.

Weiland met meetapparatuur aan slootkant - GLB-pilot

Meer weten?

Nieuwsberichten over dit project

Het effect van een hoog slootwaterpeil wordt hier gemeten.

Het effect van een hoog slootwaterpeil

Onderzoek naar effecten hoog slootwaterpeil Met het project ‘Met agrarisch waterbeheer werken aan bodemdaling, klimaat,...

Bekijk meer projecten waaraan PPP-Agro Advies deelneemt

De Ronde Hoep

Gebiedsproces De Ronde Hoep

Vijftien melkveehouders in de polder De Ronde Hoep namen zelf het initiatief om gebiedsplannen op...
Inspiratiepolder Aarlanderveen

Inspiratiepolder Aarlanderveen

Boeren met toekomst in Aarlanderveen De polder Aarlanderveen in Zuid-Holland is een inspiratiepolder voor toekomstbestendige...
Koeien in de wei - Versnellen op klimaat

Versnellen op klimaat

FrieslandCampina wil in de toekomst klimaatneutrale zuivel produceren. Om dat te bereiken willen ze de...