GLB-pilot Krimpenerwaard

Project

Met de GLB-pilot “Met agrarisch waterbeheer werken aan bodemdaling, klimaat, waterkwaliteit en biodiversiteit”, voert het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard met projectpartners als PPP-Agro Advies West, NMI-Agro en Bui-TeGewoon praktijkonderzoek uit naar de invloed van verschillende slootwaterpeilen en greppelinfiltratie op het grondwaterpeil. Zo doen we kennis op over verschillende manieren om de grondwaterstanden te beïnvloeden op onze veengronden in de Krimpenerwaard.

Invloed slootwaterpeil

Daarnaast heeft dit project als doel om praktijkervaring op te doen over de invloed van slootwaterpeil op bijvoorbeeld de stabiliteit en vegetatieontwikkeling van slootkanten, draagkracht en opbrengst. Het ontwikkelen van deze praktijkkennis kan handvatten geven voor het nieuwe GLB-beleid.

Drie projectlocaties

De projectlocaties zijn voorjaar 2022 ingericht. Aan de West-Vlisterdijk in Vlist, Zuidbroek te Bergambacht en Wetering Oost te Lekkerkerk zijn watergangen voorzien van dammen en pompen om de verschillende slootwaterpeilen te realiseren. Alle proefpercelen zijn voorzien van peilbuizen zodat de grondwaterstanden nauwlettend kunnen worden gevolgd. Ook op andere wijze vindt er monitoring plaats om alle effecten van slootwaterpeilverhoging en greppilinfiltratie te kunnen meten.

Project loopt tot 2023

Eind 2023 zal deze GLB-pilot worden afgerond. We verwachten dan een goed beeld te hebben van de genomen maatregelen. Vervolgens zal dit worden verwerkt in een handreiking van de opgedane kennis met een koppeling naar de praktijk.


Kijk voor meer informatie ook op de website van Agrarisch Collectief Krimpenerwaard of neem contact op met Leon Kastelein.

Weiland met meetapparatuur aan slootkant - GLB-pilot

Meer weten?

Bekijk meer projecten waaraan PPP-Agro Advies deelneemt

Koe en Eiwit

Koe en Eiwit

Met 153 melkveehouders naar 155 RE Wilt u de stikstofefficiëntie op uw bedrijf verbeteren? Dan...
Weiland met meetapparatuur aan slootkant - GLB-pilot

GLB-pilot Krimpenerwaard

Met de GLB-pilot “Met agrarisch waterbeheer werken aan bodemdaling, klimaat, waterkwaliteit en biodiversiteit”, voert het...
Koeien in de wei met de zon op de achtergrond - Low Carbon Farming

Low Carbon Farming

Nestlé en Vreugdenhil Dairy Foods: op weg naar duurzamere zuivel Vreugdenhil Dairy Foods en Nestlé...