Home Made Eiwit

Project

Het eiwitmanagement op melkveebedrijven naar een hoger plan brengen, dat is het doel van het nieuwe project ‘Home Made Eiwit’. Daarin is ‘eigen eiwit’ de basis voor het ruwvoermanagement op het bedrijf.

Goed voeren en goed telen

Het doel is zoveel mogelijk eiwit van eigen land goed te benutten. Het managen van eiwit heeft daarbij altijd twee kanten: goed voeren en goed telen! Beide aspecten komen in het project aan bod. Om dat te bereiken kijken we naar de totale bedrijfsvoering. We maken gebruik van eerder opgedane kennis en inzichten, maar ook van nieuwe data-analyses uit de sector, specifiek per regio en bedrijfstype.

Twee pilotgroepen

In het project starten we met twee pilotgroepen van ieder zeven deelnemers. Een groep bedrijven in West-Nederland die wat extensiever zijn en waar de focus meer ligt op de eiwitbenutting. En een groep bedrijven in Oost-Nederland die wat intensiever zijn en waar de focus meer ligt op de eiwitopbrengst. De deelnemers zijn representatief voor hun regio.

Aan de slag

Vanuit het project ontvangen de deelnemers begeleiding en adviezen op maat. De deelnemers gaan aan de slag op het eigen bedrijf en delen de opgedane kennis en ervaringen met elkaar. Daarnaast delen we de resultaten en ervaringen ook met de sector. We willen in de praktijk laten zien hoeveel verbeterpotentieel er is om eigen eiwit beter te benutten en te produceren.

Eiwit van Eigen Land

In het project bouwen we voort op de kennis en ervaring uit het voorafgaande project Eiwit van eigen land, lees hierover meer in de flyer van Eiwit van Eigen Land.  Daarnaast zullen we ook de adviseurs rond het bedrijf betrekken bij ‘Home Made Eiwit’. Samen gaan we aan de slag en brengen we het eiwitmanagement naar een hoger plan.


Contactpersonen: Barend Meerkerk en Bert Philipsen

Meer informatie: projectpagina Home Made Eiwit

Home Made Eiwit is een vervolg op het project Eiwit van eigen land. Doel van dit vervolgproject is om Eiwit van eigen land naar een hoger plan te brengen door het verdiepen van kennis, ontwikkelen van tools/handvatten en het toepassen in de praktijk.

Hand vol met gras opgehouden om het te beoordelen - Home made eiwit

Meer weten?

Nieuwsberichten over dit project

Hooimaand - HME-kalender JUNI

Juni = hooimaand

Juni is de hooimaand en op de kalender van het project Home Made Eiwit staan...
Mei = maaimaand HME-kalender mei

Mei = maaimaand

Mei is de maaimaand en op de kalender van het project Home Made Eiwit staan...
zwaartepunt bemesting

Leg het zwaartepunt van de bemesting vóór de eerste snede

Simon Heijkoop heeft een melkveebedrijf in Oud Alblas, op veen/klei op veen. Hij wil meer...

Bekijk meer projecten waaraan PPP-Agro Advies deelneemt

De Ronde Hoep

Gebiedsproces De Ronde Hoep

Vijftien melkveehouders in de polder De Ronde Hoep namen zelf het initiatief om gebiedsplannen op...
Inspiratiepolder Aarlanderveen

Inspiratiepolder Aarlanderveen

Boeren met toekomst in Aarlanderveen De polder Aarlanderveen in Zuid-Holland is een inspiratiepolder voor toekomstbestendige...
Koeien in de wei - Versnellen op klimaat

Versnellen op klimaat

FrieslandCampina wil in de toekomst klimaatneutrale zuivel produceren. Om dat te bereiken willen ze de...