Kansen voor kruiden!

Afgerond project

Melkveehouders die al jarenlang met kruiden werken, kunnen zo een aantal voordelen opnoemen, In de bodem verbeteren kruiden bijvoorbeeld de benutting van stikstof omdat er minder stikstof in de vorm van nitraat uitspoelt (ze remmen nitrificatie). Ook verbeteren kruiden de draagkracht door een betere wortelstructuur en verhogen de eiwitopbrengst van het totale gewas. Verder spelen veel kruiden een rol in de droogtetolerantie van een gewas.  Kruiden zoals de smalle weegbree blijken ook goed voor de gezondheid van de koe.  Kortom, met een grasbestand van alleen Engels raaigras laten we mogelijkheden liggen, waar zowel de bodem als de koe hun voordeel mee kunnen doen. 

Starten

Als je overtuigt bent van de toegevoegde waarde van kruiden, is het nog een uitdaging om het aan de gang te krijgen. Er zijn nog veel vragen hoe kruiden succesvol te integreren zijn in bestaand grasland. Wat is een succesvol mengsel bij herinzaai? Welke periode van het jaar is het meest geschikt voor doorzaaien of herinzaaien? Kun je kruiden extra stimuleren door de manier/intensiteit  van maaien, beweiden of bemesten? Om op al die vragen een antwoord te krijgen is het mooi dat ‘reguliere’ bedrijven er inmiddels volop mee bezig zijn.

Gezonde bodem, gezonde koeien

In de Krimpenerwaard zijn vijf boeren die als project experimenten uitvoeren met het inzaaien en doorzaaien van kruidenmengsels. Eén deelnemer legt in zijn bestaande grasland, proefvelden aan met een diversiteit aan kruidenmengsels, zie onderstaande tabel

Andere deelnemers proberen dit najaar nog een strook in hun grasland door te zaaien met een speciaal mengsel. De overige deelnemers zijn begonnen met het in kaart brengen van de bestaande botanische samenstelling in hun grasland. Daaraan kun je zien welke kruiden vanzelf goed groeien op het land. Deze kun je een handje helpen met zaaien.
Als melkveehouder is het interessant om uw licht eens op te steken over kruiden die door het Engels raaigras zijn verdrongen. Zeker als je wat meer land tot je beschikking hebt gekregen.
Kansen voor kruiden

Meer weten?

Bekijk meer projecten waaraan PPP-Agro Advies deelneemt

De Ronde Hoep

Gebiedsproces De Ronde Hoep

Vijftien melkveehouders in de polder De Ronde Hoep namen zelf het initiatief om gebiedsplannen op...
Inspiratiepolder Aarlanderveen

Inspiratiepolder Aarlanderveen

Boeren met toekomst in Aarlanderveen De polder Aarlanderveen in Zuid-Holland is een inspiratiepolder voor toekomstbestendige...
Koeien in de wei - Versnellen op klimaat

Versnellen op klimaat

FrieslandCampina wil in de toekomst klimaatneutrale zuivel produceren. Om dat te bereiken willen ze de...