Klimaatslim boeren op veen

Project

Op sommige plaatsen daalt de bodem met gemiddeld een centimeter per jaar. Dat zorgt niet alleen voor uitstoot van broeikasgassen als kooldioxide (CO₂) en lachgas (N₂O), maar ook voor een slechtere waterkwaliteit. Daarbij kan de grond natter worden door bodemdaling en daardoor worden de draagkracht en grasgroei minder. Tel daar de aangescherpte klimaatmaatregelen bij op en dan zijn er genoeg redenen om de bedrijfsvoering klimaatslim te maken en dus klimaatslim te boeren. 

In het vierjarige programma Klimaatslim boeren op veen werken melkveehouders en waterschappen op de veengrond in het Groene Hart Oost samen. Ze gaan polder voor polder aan de slag met biodiversiteit en verschillende maatregelen die bodemdaling remmen. 

Onze rol bij Klimaatslim boeren op veen 

PPP-Agro Advies West is door heel het proces betrokken bij het programma. Door ons netwerk kunnen wij veehouders betrekken bij de verschillende projecten van het programma. In verschillende polders begeleiden we ook de veehouders die meedoen. Daarnaast kijken wij naar de mogelijkheden in de polders en stellen hiervoor een polderplan op. Na het opstellen van een plan blijven wij ondersteunen bij de realisatie ervan.  

Polder Stein-Zuid 

Met elf melkveehouders en andere particuliere grondeigenaren werken we samen met verschillende instanties aan de verdere vormgeving van dit polderinitiatief.  

De deelnemers leggen in de eerste fase van het project op ongeveer 100 ha veengrond actieve en passieve waterinfiltratiesystemen aan. In fase twee werken ze aan het verder verbinden van deze agrarische polder met de stedelijke omgeving. Bijvoorbeeld met recreatie, natuur, verbeteren van de waterkwaliteit en biodiversiteit en het verduurzamen bedrijfsvoering. Het is een ‘veeninnovatieve aanpak’. 

Polder Aarlanderveen 

In de polder Aarlanderveen loopt al een aantal jaar een gebiedsproces. Begin 2022 is in de polder een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om bodemdaling tegen te gaan. Er loopt een pilot met klei in veen en er is interesse in het toepassen van waterinfiltratie. In samenwerking met het waterschap wordt onderzocht waar waterinfiltratie een geschikte optie is, want sommige delen van de polder zijn minder geschikt door het grote aandeel klei.  

De verkenning en het opstellen van een gebiedsplan voor dit project voeren wij uit in samenwerking met Waaloord. Verder zijn Rijn en Gouwe Wiericke/Klimaatslim boeren op Veen, Provincie Zuid-Holland, LTO Noord, ANV De Wetering en gemeente Alphen aan den Rijn betrokken.  


Meer informatie 

Website Klimaatslim Boeren op Veen. Klimaatslim Boeren in Stein-Zuid. Klimaatslim Boeren in Aarlanderveen 

Neem voor meer informatie contact op met Barend Meerkerk of Jurian Korevaar. 

Koeien in een weiland met op de achtergrond een windmolen met kleine gebouwen - Klimaatslim boeren op veen

Meer weten?

Nieuwsberichten over dit project

IMG-20201105-WA0022

Een rem zetten op bodemdaling

Op 5 november was de aftrap Klimaatslim boeren op veen in de polders bij Vlist....

Bekijk meer projecten waaraan PPP-Agro Advies deelneemt

Weiland wordt bemest - Bemest op z'n Best

Bemest op z’n Best

Bemest op z’n Best is een innovatieprogramma waarin we ons richten op het halveren van...
Koeien in een weiland met op de achtergrond een windmolen met kleine gebouwen - Klimaatslim boeren op veen

Klimaatslim boeren op veen

Op sommige plaatsen daalt de bodem met gemiddeld een centimeter per jaar. Dat zorgt niet...
Koe en Eiwit

Koe en Eiwit

Met 153 melkveehouders naar 155 RE Wilt u de stikstofefficiëntie op uw bedrijf verbeteren? Dan...