Koe en Eiwit

Project

Met 153 melkveehouders naar 155 RE

Wilt u de stikstofefficiëntie op uw bedrijf verbeteren? Dan is een van de knoppen waar u als melkveehouder aan kunt draaien minder eiwit in het rantsoen. Dit is meteen ook wel spannend, want hoe houdt u de melkproductie en diergezondheid op peil?

In de vierjarige praktijkpilot Koe en Eiwit gaan 155 melkveehouders samen met hun voeradviseur die uitdaging aan. Bij de zoektocht naar een goede balans tussen stikstofefficiëntie, melkproductie en diergezondheid staan ze niet alleen, maar krijgen ze extra begeleiding en advies. Wij ondersteunen individuele melkveehouders in dit project en begeleiden de groepsbijeenkomsten.

Rantsoenoptimalisatie

De focus van de praktijkpilot ligt op het monitoren van de optimalisatie van het rantsoen van de veestapel. Met als doel een verlaging van het ruw eiwitgehalte tot 155 gram ruw eiwit (RE) per kg droge stof, inclusief NH3 fractie (RE totaal). Ruwvoermanagement is hierbij een belangrijk onderdeel. Hoe beter u dit onderdeel van de stikstofkringloop in de vingers heeft, hoe meer knoppen er zijn om aan te draaien. Deelnemers aan ‘Koe en Eiwit’ werken samen met hun voeradviseur aan deze rantsoendoelstelling.

Extra begeleiding en groepsbijeenkomsten

Elke deelnemer aan Koe en Eiwit optimaliseert met de vaste voeradviseur het rantsoen. Daarnaast bieden we vanuit het project extra ondersteuning. Ongeveer vijf keer per jaar krijgt de melkveehouder ondersteuning van een begeleider uit de groep begeleiders die aan het project meewerken.

Ook zijn de melkveehouders in groepen opgedeeld, op basis van grondsoort en intensiteit. Elke groep heeft een eigen begeleider. Vier keer per jaar komt de groep bij elkaar om ervaringen uit te wisselen over rantsoenoptimalisatie, maar ook over bijvoorbeeld bemesting, beweiding, bouwplan en oogstmomenten gewassen.

Rol PPP-Agro Advies

Onze adviseurs Sjon de Leeuw en Dick Jan Koster werken mee aan dit project. Ze begeleiden verschillende melkveehouders en twee van de groepen: een groep op veen en een op kleigrond.

Het project is in het najaar van 2022 gestart, ze kunnen nog niet veel zeggen over mogelijke resultaten. Wat wel snel duidelijk werd is dat de uitdaging op veengrond om tot 155 gram RE te komen groot is. Dat komt omdat er op veengrond van nature meer eiwit in het gras zit.


Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Koe en Eiwit, of neem contact op met een van onze adviseurs die aan dit project meewerken:

Sjon de Leeuw: c.de.leeuw@ppp-agro.nl of 06-53427235.

Dick Jan Koster: dj.koster@ppp-agro.nl of 06-23058194.

Koe en Eiwit

Meer weten?

Nieuwsberichten over dit project

Helaas, er zijn nog geen nieuwsberichten over dit project.

Bekijk meer projecten waaraan PPP-Agro Advies deelneemt

De Ronde Hoep

Gebiedsproces De Ronde Hoep

Vijftien melkveehouders in de polder De Ronde Hoep namen zelf het initiatief om gebiedsplannen op...
Inspiratiepolder Aarlanderveen

Inspiratiepolder Aarlanderveen

Boeren met toekomst in Aarlanderveen De polder Aarlanderveen in Zuid-Holland is een inspiratiepolder voor toekomstbestendige...
Koeien in de wei - Versnellen op klimaat

Versnellen op klimaat

FrieslandCampina wil in de toekomst klimaatneutrale zuivel produceren. Om dat te bereiken willen ze de...