Kringloopweiden

Project

‘Weiden is nadelig voor de KringloopWijzer’, wordt veel gehoord. Maar klopt dit eigenlijk wel? Melkveebedrijven met weidegang lijken minder goed te scoren op mineralenefficiëntie. Maar de spreiding binnen weidende bedrijven is heel groot, wat zijn de succesfactoren waardoor bedrijven met weidegang een goede stikstof en fosfaat benutting realiseren?

Binnen weidende bedrijven is de spreiding in opbrengst en efficiëntie groot, dit betekent dus veel ruimte voor verbetering. Want waarom heeft het ene bedrijf betere resultaten uit de KringloopWijzer dan zijn collega die een vergelijkbaar bedrijf heeft, maar veel minder efficiënt is? De factoren die daar invloed op hebben boven tafel krijgen en vertalen naar een advies in de praktijk is de kern van dit project.

Doelstelling

  • Knelpunten en kritische succesfactoren voor een goede KringloopWijzer op melkveebedrijven met weidegang achterhalen.
  • De opname en benutting van weidegras op melkveebedrijven verhogen;
  • Hogere mineralenefficiënte en betere resultaten in de KringloopWijzer voor weidende bedrijven realiseren.

Aanpak

Binnen het project worden de deelnemende melkveebedrijven vergeleken door middel van benchmarking aan de hand van de KringloopWijzer van andere collega bedrijven. Op deze manier zullen knelpunten en mogelijke verbeterpunten aan het licht komen. Die worden vervolgens omgezet in tools en maatregelen om melkveehouders te helpen hun beweidingsresultaten te verbeteren. De knelpunten en verbeterpunten zullen eerst worden vertaald naar een checklist met een actieplan voor de deelnemende bedrijven. En na uittesten in de praktijk worden bewerkt tot een algemeen bruikbare checklist met actieplan voor de brede praktijk.

Meer info: kringloopweiden

Partners Kringloopweiden

Kringloopweiden

Meer weten?

Bel mij terug

Bel PPP-Agro Advies
  • Noord: 06 - 53145707
  • West: 020 - 43 60 571
  • Zuid-Oost: 06 - 473 03 181
Mail PPP-Agro Advies

Bekijk meer projecten waaraan PPP-Agro Advies deelneemt

Bodemmeten - PPP Agro Advies

Bewust en Beter Beweiden

Wilt u dit seizoen uw beweiding scherper gaan sturen en leren van elkaar. Doe dan...
Koeien in de wei

Kruidenrijk grasland

Er is veel belangstelling voor het inzaaien van kruiden. Bij verschillende melkstromen is het als...
2500458688_2aaa234af3

Onderzoek agrarisch weidevogelbeheer

De provincie laat onderzoeken hoe een rendabele landbouw samen kan gaan met kansen voor weidevogels....