Netwerk Praktijkbedrijven

Project

Haalbaar en betaalbaar emissies reduceren

In Netwerk Praktijkbedrijven werken we met ruim honderd melkveebedrijven aan het reduceren van hun ammoniak- en methaanemissies. De komende vier jaren combineren zij praktijkonderzoek en een integrale aanpak om een pakket samen te stellen van haalbare en betaalbare maatregelen die op beide doelen effect hebben.

Integrale aanpak

Integraal betekent aandacht voor stikstof, biodiversiteit, weidegang, dierenwelzijn en waterkwaliteit. Daarmee bouwt het Netwerk aan een toekomstbestendige melkveehouderij mét behoud van economisch perspectief.

Het project is een initiatief van LTO Noord, Wageningen University & Research en het ministerie van LNV.


Lees meer over Netwerk Praktijkbedrijven of neem contact op met Delian Kool.

Koe bij het voerhek - Netwerk praktijkbedrijven

Meer weten?

Nieuwsberichten over dit project

Kuil van de toekomst

Kuil van de toekomst: vooruitdenken om te optimaliseren

Volledige artikel op NetwerkPraktijkbedrijven.nl   Netwerk Praktijkbedrijven werkt aan het verlagen van de ammoniak- en...
Voorjaarsdemo's graslandbemesting

Voorjaarsdemo’s | Innovaties in graslandbemesting

Minder verlies is meer rendement. Dit geldt zeker voor graslandbemesting nieuwe stijl. Hoe minder mineralen...

Bekijk meer projecten waaraan PPP-Agro Advies deelneemt

De Ronde Hoep

Gebiedsproces De Ronde Hoep

Vijftien melkveehouders in de polder De Ronde Hoep namen zelf het initiatief om gebiedsplannen op...
Inspiratiepolder Aarlanderveen

Inspiratiepolder Aarlanderveen

Boeren met toekomst in Aarlanderveen De polder Aarlanderveen in Zuid-Holland is een inspiratiepolder voor toekomstbestendige...
Koeien in de wei - Versnellen op klimaat

Versnellen op klimaat

FrieslandCampina wil in de toekomst klimaatneutrale zuivel produceren. Om dat te bereiken willen ze de...