Polderkennis op Peil

Project

Aanpakken water- en bodemkwaliteit in de polder

Binnen het project Polderkennis op Peil werkten we met circa 100 veehouders in West- Utrecht verdeeld over tien studiegroepen aan het thema water op polderniveau.

In het project is met een vernieuwde opzet gewerkt: studiegroepen richten zich op specifieke polders waar de boeren woonachtig zijn en waarbij het waterschap en het agrarisch collectief ook aansluiten bij de studiegroep. In deze samenstelling hebben de deelnemers kennis en ervaringen uitgewisseld over water gerelateerde onderwerpen. Het project is een initiatief van agrarische collectieven Rijn, Vecht en Venen en ANV Lopikerwaard, het adviesbureau PPP-Agro Advies, waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en LTO Noord vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

Eindbijeenkomst

Begin 2021 werd de digitale eindbijeenkomst van Polderkennis op Peil gehouden. Er waren maar liefst 98 deelnemers aanwezig bestaande uit een diverse groep van agrariërs, waterschappers, belangenbehartigers, agrarische collectieven, de provincie, adviesbureaus en andere geïnteresseerden. Onder leiding van Marieke van Leeuwen, LTO Noord en als DAW- coördinator betrokken bij dit project, zijn verschillende sprekers aan het woord gekomen. José van Miltenburg, Collectief Rijn Vecht en Venen, vertelde over de inhoud van het project en Pietjan de Jong, PPP- Agro Advies, vertelde over de kennis en ervaringen die men heeft opgedaan in het project. In de chat was een afwisseling te zien van kritische vragen en enthousiaste complimenten over de aanpak binnen dit project. De poldergerichte opzet bleek succesvol!

Terugkijken en teruglezen

Ondanks dat dit project op zijn eind is gelopen, wordt de poldergerichte aanpak doorgezet in andere projecten en regio′s. Ben jij ook benieuwd naar de aanpak en verloop van dit project? Kijk dan de eindbijeenkomst terug of lees de eindrapportage. Ook zijn er vlogs van deelnemers terug te zien en is er een kort filmpje gemaakt waar de betrokken partijen aan het woord zijn.

Eindrapportage met behaalde resultaten binnen het project Polderkennis op Peil
Video van de eindbijeenkomst
– Vijftal vlogs waarin deelnemers van het project vertellen waarom zij deelnemen aan het project

In onderstaande video vertellen diverse partners over hun ervaringen met het project.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pietjan de Jong mail [email protected] of tel 06-54256549

 

20200529-IMG_6582

Meer weten?

Bekijk meer projecten waaraan PPP-Agro Advies deelneemt

20200529-_MG_6929-bewerkt

Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard

In Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard werken melkveehouders, onderzoekers, adviseurs en anderen samen aan een...
PPP-Agro Advies - koe bij het voerhek

Netwerk Praktijkbedrijven

In Netwerk Praktijkbedrijven gaan we met melkveebedrijven aan de slag met het reduceren van hun...
20200529-IMG_6582

Polderkennis op Peil

Aanpakken water- en bodemkwaliteit in de polder Binnen het project Polderkennis op Peil werkten we...