Polderkennis op Peil

Afgerond project

Aanpakken water- en bodemkwaliteit in de polder

Binnen het project Polderkennis op Peil werkten we met ongeveer 100 veehouders in West-Utrecht aan het thema water op polderniveau. De veehouders waren verdeeld over tien studiegroepen.

In het project is met een vernieuwde opzet gewerkt: de studiegroepen richten zich op specifieke polders waar de boeren wonen. Het waterschap en het agrarisch collectief sluiten ook aan bij de studiegroep. In deze samenstelling hebben de deelnemers kennis en ervaringen uitgewisseld over onderwerpen rond water. Het project is een initiatief van agrarische collectieven Rijn, Vecht en Venen en ANV Lopikerwaard, het adviesbureau PPP-Agro Advies, waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en LTO Noord vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

Eindbijeenkomst

Begin 2021 werd de digitale eindbijeenkomst van Polderkennis op Peil gehouden. Er waren maar liefst 98 deelnemers aanwezig. Het was een diverse groep van agrariërs, waterschappers, belangenbehartigers, agrarische collectieven, de provincie, adviesbureaus en andere geïnteresseerden. Onder leiding van Marieke van Leeuwen, LTO Noord en als DAW- coördinator betrokken bij dit project, kwamen verschillende sprekers aan het woord. José van Miltenburg, Collectief Rijn Vecht en Venen, vertelde over de inhoud van het project en Pietjan de Jong, PPP- Agro Advies, vertelde over de kennis en ervaringen die deelnemers hebben opgedaan in het project. In de chat was een afwisseling te zien van kritische vragen en enthousiaste complimenten over de aanpak binnen dit project. De poldergerichte opzet bleek succesvol!

Terugkijken en teruglezen

Ondanks dat dit project op zijn eind is gelopen, wordt de poldergerichte aanpak doorgezet in andere projecten en regio′s. Ben jij ook benieuwd naar de aanpak en verloop van dit project? Kijk dan de eindbijeenkomst terug of lees de eindrapportage. Ook zijn er vlogs van deelnemers terug te zien en is er een kort filmpje gemaakt waar de betrokken partijen aan het woord zijn.

Eindrapportage met behaalde resultaten binnen het project Polderkennis op Peil
Video van de eindbijeenkomst
Vijf vlogs waarin deelnemers van het project vertellen waarom zij deelnemen aan het project

In onderstaande video vertellen diverse partners over hun ervaringen met het project:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pietjan de Jong: mail pj.de.jong@ppp-agro.nl of tel 06-54256549.

 

20200529-IMG_6582

Meer weten?

Bekijk meer projecten waaraan PPP-Agro Advies deelneemt

De Ronde Hoep

Gebiedsproces De Ronde Hoep

Vijftien melkveehouders in de polder De Ronde Hoep namen zelf het initiatief om gebiedsplannen op...
Inspiratiepolder Aarlanderveen

Inspiratiepolder Aarlanderveen

Boeren met toekomst in Aarlanderveen De polder Aarlanderveen in Zuid-Holland is een inspiratiepolder voor toekomstbestendige...
Koeien in de wei - Versnellen op klimaat

Versnellen op klimaat

FrieslandCampina wil in de toekomst klimaatneutrale zuivel produceren. Om dat te bereiken willen ze de...