Proefpolder KringloopLandbouw

Project

In de Proefpolder KringloopLandbouw werken we samen met de veehouders uit Wilnis (Utrecht), onderzoekspartijen (Alterra, Louis Bolk Instituut, Boerenverstand en NMI) en de waterschappen (HDSR en AGV) aan het verbeteren van de mineralen benutting en om daarmee een verbetering van de waterkwaliteit te realiseren.

Door met een aantal veehouders uit dezelfde polder aan de slag te gaan, verwachten we ook concrete resultaten te realiseren. Met een aantal praktische boeren maatregelen kunnen we dan sturen op een betere benutting van mineralen (nutriënten) in de bodem. Vervolgens wordt onderzocht en gemonitord in welke mate het verbeteren van de benutting op bodemniveau leidt tot een verbetering van de waterkwaliteit. Het doel is om helder te krijgen welke kringloopmaatregelen het meest effectief zijn voor een betere waterkwaliteit. De potentiële effecten hiervan zijn namelijk al eerder onderzocht in een voorstudie waaraan ook PPP-Agro Advies een bijdrage heeft geleverd: ‘Potentie Kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweide’  We kijken dus nu of dit ook in de praktijk zo uitpakt.

De rol van PPP-Agro Advies is het begeleiden en ondersteunen van de betrokken veehouders in het selecteren en implementeren van maatregelen. We gebruiken de Kringloopwijzer als middel om de mineralenstromen van de bedrijven in kaart te brengen en vervolgens ook te optimaliseren.

Proefpolder KringloopLandbouw wordt van 2017 t/m 2019 uitgevoerd, in 2020 vindt de afronding plaats.


Neem contact op met Wim Honkoop:
E: [email protected]
T: +31 (0)6 – 13 52 25 42

Project

Meer weten?

Bel mij terug

Bel PPP-Agro Advies
  • Noord: 06 - 53145707
  • West: 020 - 43 60 571
  • Zuid-Oost: 06 - 473 03 181
Mail PPP-Agro Advies

Bekijk meer projecten waaraan PPP-Agro Advies deelneemt

Bodemmeten - PPP Agro Advies

Bewust en Beter Beweiden

Wilt u dit seizoen uw beweiding scherper gaan sturen en leren van elkaar. Doe dan...
Koeien in de wei

Kruidenrijk grasland

Er is veel belangstelling voor het inzaaien van kruiden. Bij verschillende melkstromen is het als...
2500458688_2aaa234af3

Onderzoek agrarisch weidevogelbeheer

De provincie laat onderzoeken hoe een rendabele landbouw samen kan gaan met kansen voor weidevogels....