Proefpolder KringloopLandbouw

Project

In de Proefpolder KringloopLandbouw werken we samen met de veehouders uit Wilnis (Utrecht), onderzoekspartijen (Alterra, Louis Bolk Instituut, Boerenverstand en NMI) en de waterschappen (HDSR en AGV) aan het verbeteren van de mineralen benutting en om daarmee een verbetering van de waterkwaliteit te realiseren.

Door met een aantal veehouders uit dezelfde polder aan de slag te gaan, verwachten we ook concrete resultaten te realiseren. Met een aantal praktische boeren maatregelen kunnen we dan sturen op een betere benutting van mineralen (nutriënten) in de bodem. Vervolgens wordt onderzocht en gemonitord in welke mate het verbeteren van de benutting op bodemniveau leidt tot een verbetering van de waterkwaliteit. Het doel is om helder te krijgen welke kringloopmaatregelen het meest effectief zijn voor een betere waterkwaliteit. De potentiële effecten hiervan zijn namelijk al eerder onderzocht in een voorstudie waaraan ook PPP-Agro Advies een bijdrage heeft geleverd: ‘Potentie Kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweide’  We kijken dus nu of dit ook in de praktijk zo uitpakt.

De rol van PPP-Agro Advies is het begeleiden en ondersteunen van de betrokken veehouders in het selecteren en implementeren van maatregelen. We gebruiken de Kringloopwijzer als middel om de mineralenstromen van de bedrijven in kaart te brengen en vervolgens ook te optimaliseren.

Proefpolder KringloopLandbouw wordt van 2017 t/m 2019 uitgevoerd, in 2020 vindt de afronding plaats.


Neem contact op met Wim Honkoop:
E: [email protected]
T: +31 (0)6 – 13 52 25 42

Project

Meer weten?

Bekijk meer projecten waaraan PPP-Agro Advies deelneemt

20200529-_MG_6929-bewerkt

Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard

In Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard werken melkveehouders, onderzoekers, adviseurs en anderen samen aan een...
PPP-Agro Advies - koe bij het voerhek

Netwerk Praktijkbedrijven

In Netwerk Praktijkbedrijven gaan we met melkveebedrijven aan de slag met het reduceren van hun...
20200529-IMG_6582

Polderkennis op Peil

Aanpakken water- en bodemkwaliteit in de polder Binnen het project Polderkennis op Peil werkten we...