Proefpolder KringloopLandbouw

Afgerond project

In de Proefpolder KringloopLandbouw werken we samen met de veehouders uit Wilnis (Utrecht), onderzoekspartijen (Alterra, Louis Bolk Instituut, Boerenverstand en NMI) en de waterschappen (HDSR en AGV) aan het verbeteren van de mineralen benutting en om daarmee een verbetering van de waterkwaliteit te realiseren.

Door met een aantal veehouders uit dezelfde polder aan de slag te gaan, verwachten we ook concrete resultaten te realiseren. Met een aantal praktische boeren maatregelen kunnen we dan sturen op een betere benutting van mineralen (nutriënten) in de bodem. Vervolgens wordt onderzocht en gemonitord in welke mate het verbeteren van de benutting op bodemniveau leidt tot een verbetering van de waterkwaliteit. Het doel is om helder te krijgen welke kringloopmaatregelen het meest effectief zijn voor een betere waterkwaliteit. De potentiële effecten hiervan zijn namelijk al eerder onderzocht in een voorstudie waaraan ook PPP-Agro Advies een bijdrage heeft geleverd: ‘Potentie Kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweide’  We kijken dus nu of dit ook in de praktijk zo uitpakt.

De rol van PPP-Agro Advies is het begeleiden en ondersteunen van de betrokken veehouders in het selecteren en implementeren van maatregelen. We gebruiken de Kringloopwijzer als middel om de mineralenstromen van de bedrijven in kaart te brengen en vervolgens ook te optimaliseren.

Proefpolder KringloopLandbouw wordt van 2017 t/m 2019 uitgevoerd, in 2020 vindt de afronding plaats.


Neem contact op met Wim Honkoop:
E: w.honkoop@ppp-agro.nl
T: +31 (0)6 – 13 52 25 42

Project

Meer weten?

Bekijk meer projecten waaraan PPP-Agro Advies deelneemt

De Ronde Hoep

Gebiedsproces De Ronde Hoep

Vijftien melkveehouders in de polder De Ronde Hoep namen zelf het initiatief om gebiedsplannen op...
Inspiratiepolder Aarlanderveen

Inspiratiepolder Aarlanderveen

Boeren met toekomst in Aarlanderveen De polder Aarlanderveen in Zuid-Holland is een inspiratiepolder voor toekomstbestendige...
Koeien in de wei - Versnellen op klimaat

Versnellen op klimaat

FrieslandCampina wil in de toekomst klimaatneutrale zuivel produceren. Om dat te bereiken willen ze de...