Proeftuin Veenweiden

Afgerond project

Ruimte voor agrarisch ondernemerschap op de lange termijn. In een omgeving waar het fijn is om te wonen en te werken. Wie wil dat nou niet? In Proeftuin Veenweiden worden maatregelen ontwikkeld voor minder stikstofbelasting, betere waterkwaliteit en vermindering van bodemdaling. En kijken we naar mogelijkheden om eiwit dat op het eigen bedrijf wordt geproduceerd, maximaal te benutten. Alleen met een integrale aanpak én in samenwerking met anderen, kunnen we stappen zetten naar een veehouderij in de Veenweiden die economisch rendabel is, zuinig omgaat met waardevolle grondstoffen en maatschappelijk gewaardeerd wordt. Met bewegingsruimte voor slim ondernemerschap!  

Bijzonder gebied: de veenweiden

De Veenweiden is een bijzonder agrarisch gebied vanwege de langgerekte percelen, de bodemdaling, complexe logistiek en de Randstedelijke ligging. Melkveehouders moeten net als andere bedrijven in die regio anticiperen op de ontwikkelingen die op hen afkomen. Eén van die ontwikkelingen is een te hoge stikstofbelasting in het gebied, waar havenbedrijf, luchthaven en boeren samen een verantwoordelijkheid hebben. Boer blijven in de Veenweiden vraagt dus om visie en vakmanschap.

10 pilotbedrijven en een netwerk van collega’s

Proeftuin Veenweiden wil samen met o.a. 100 ambitieuze en oplossingsgerichte melkveehouders maatregelen ontwikkelen en uittesten in de praktijk. De groep ‘praktijktesters’ bestaat uit 10 pilotbedrijven die concreet aan de slag gaan met maatregelen om hun bedrijf efficiënter en toekomstbestendig te maken. Ze doen dat niet alleen voor zichzelf, maar betrekken 90 collega-melkveehouders daarbij. Die gaan op hun beurt kijken met welke maatregelen zij uit de voeten kunnen.

Onderzoek, praktijk en borgen & belonen

In de Proeftuin draait het om onderzoek en het praktijkrijp maken van maatregelen. Maar dat niet alleen: succesvolle en duurzame maatregelen moeten worden geborgd en beloond voor blijvend resultaat en rendement in de toekomst. Een 3 sporen aanpak die ondernemerschap, onderzoek en praktijk met elkaar verbindt.

  • spoor 1: Onderzoek
  • spoor 2: Praktijk
  • spoor 3: Borgen & belonen

Financiering, ondersteuning en uitvoering

LTO Noord startte begin 2016 met het innovatieprogramma Proeftuin Veenweiden en wordt daarbij financieel ondersteund door provincie Zuid-Holland, het Ministerie van Economische Zaken, het Melkveefonds en het LTO Noord Fonds. Het is een driejarig programma. De provincies Utrecht en Noord-Holland doen mee op specifieke onderdelen. De Proeftuin is een initiatief van LTO Noord en VIC Zegveld. De uitvoering van het programma is in handen van LTO Noord, Wageningen UR, VIC Zegveld, PPP-Agro Advies en het Louis Bolk Instituut.

Meer info: www.proeftuinveenweiden.nl

Proeftuin Veenweiden

Meer weten?

Bekijk meer projecten waaraan PPP-Agro Advies deelneemt

De Ronde Hoep

Gebiedsproces De Ronde Hoep

Vijftien melkveehouders in de polder De Ronde Hoep namen zelf het initiatief om gebiedsplannen op...
Inspiratiepolder Aarlanderveen

Inspiratiepolder Aarlanderveen

Boeren met toekomst in Aarlanderveen De polder Aarlanderveen in Zuid-Holland is een inspiratiepolder voor toekomstbestendige...
Koeien in de wei - Versnellen op klimaat

Versnellen op klimaat

FrieslandCampina wil in de toekomst klimaatneutrale zuivel produceren. Om dat te bereiken willen ze de...