Waterinfiltratie voor biodiversiteit (LIFE)

Project

Het natuurgebied De Donkse Laagten ligt in de Alblasserwaard, een groen en waterrijk gebied in Zuid-Holland. Dit oer-Hollandse polderlandschap is van grote natuurhistorische waarde. Natuur en landbouw liggen dicht bij elkaar en de boerengemeenschap van het gebied zet zich in voor toekomstbestendige landbouw. Ook onderzoeken ze de mogelijkheden voor een beter evenwicht in natuur en landbouw.

Op zoek naar meer ruimte voor planten en dieren

De Donkse Laagten is voor vogels een aantrekkelijk foerageer- en rustgebied. Tegelijk is het een energiek en initiatiefrijk gebied als het gaat om duurzaam boeren. Aan de voordelen van een samenhangende aanpak voor natuur en landbouw twijfelt hier niemand.

In de Alblasserwaard zoeken we naar meer ruimte voor planten, insecten en weidevogels. Boeren en projectpartners Staatsbosbeheer, het Agrarisch Collectief Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling, Waterschap Rivierenland en de provincie Zuid-Holland zoeken samen naar kansrijke maatregelen om natuur en landbouw nog meer in evenwicht te brengen. Bijvoorbeeld met een hoger waterpeil en het afremmen van bodemdaling.

Natuurkwaliteit verbeteren met waterinfiltratie

Er wordt ook gewerkt aan het verbeteren van de natuurkwaliteit via hydrologische maatregelen tegen bodemdaling en voor het vergroten van het broedgebied voor weidevogels. Onderdeel daarvan is het aanleggen van een pompgestuurd infiltratiesysteem. Dit systeem houdt het veen nat en dat voorkomt verdere bodemdaling. Binnen de pilot wordt onderzocht hoe dit systeem het beste kan worden ingezet om maximale winst voor de biodiversiteit te behalen.

Wat doen wij?

Voor een pilot als deze zijn verschillende proeflocaties nodig. Wij hebben de deelnemende boeren gezocht en begeleiden ze. Dit doen we bijvoorbeeld door een drainageplan te maken en te ondersteunen bij de aanleg van het infiltratiesysteem.

Meer info

Wilt u graag meer weten over dit project of heeft u vragen? Neem dan contact op met Leon Kastelein of ga naar de website van het project: All4Biodiversity.

Weidevogel op een paal - Biodiversiteit - Natuur en landbouw

Meer weten?

Bekijk meer projecten waaraan PPP-Agro Advies deelneemt

De Ronde Hoep

Gebiedsproces De Ronde Hoep

Vijftien melkveehouders in de polder De Ronde Hoep namen zelf het initiatief om gebiedsplannen op...
Inspiratiepolder Aarlanderveen

Inspiratiepolder Aarlanderveen

Boeren met toekomst in Aarlanderveen De polder Aarlanderveen in Zuid-Holland is een inspiratiepolder voor toekomstbestendige...
Koeien in de wei - Versnellen op klimaat

Versnellen op klimaat

FrieslandCampina wil in de toekomst klimaatneutrale zuivel produceren. Om dat te bereiken willen ze de...