GLB-pilot Krimpenerwaard

Weiland met meetapparatuur aan slootkant - GLB-pilot

Met de GLB-pilot “Met agrarisch waterbeheer werken aan bodemdaling, klimaat, waterkwaliteit en biodiversiteit”, voert het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard met projectpartners PPP-Agro Advies West, NMI-Agro en Bui-TeGewoon praktijkonderzoek uit naar de invloed van verschillende slootwaterpeilen en greppelinfiltratie op het grondwaterpeil. Zo doen we kennis op over verschillende manieren om de grondwaterstanden te beïnvloeden op onze veengronden…

Lees meer