Polderkennis op Peil

Aanpakken water- en bodemkwaliteit in de polder Binnen het project Polderkennis op Peil werkten we met circa 100 veehouders in West- Utrecht verdeeld over tien studiegroepen aan het thema water op polderniveau. In het project is met een vernieuwde opzet gewerkt: studiegroepen richten zich op specifieke polders waar de boeren woonachtig zijn en waarbij het…

Lees meer

Polderkennis op peil

Koeien in de wei

PPP-Agro Advies gaat samen met het collectief Rijn Vecht en Venen en ANV Lopikerwaard van start met het project Polderkennis op Peil. In Polderkennis op Peil gaan groepen veehouders op polderniveau (dus samen met veehouders uit dezelfde polder) aan de slag om zowel de polder als het eigen bedrijf te optimaliseren. We gaan aan de…

Lees meer