Polderkennis op Peil

Aanpakken water- en bodemkwaliteit in de polder Binnen het project Polderkennis op Peil werkten we met ongeveer 100 veehouders in West-Utrecht aan het thema water op polderniveau. De veehouders waren verdeeld over tien studiegroepen. In het project is met een vernieuwde opzet gewerkt: de studiegroepen richten zich op specifieke polders waar de boeren wonen. Het…

Lees meer