Polderkennis op Peil

Aanpakken water- en bodemkwaliteit in de polder Binnen het project Polderkennis op Peil werkten we met circa 100 veehouders in West- Utrecht verdeeld over tien studiegroepen aan het thema water op polderniveau. In het project is met een vernieuwde opzet gewerkt: studiegroepen richten zich op specifieke polders waar de boeren woonachtig zijn en waarbij het…

Lees meer