Rekenmodule Omweiden

Afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor Roterend Standweiden. Een mooi beweidingssysteem. Goed toe te passen op bedrijven met een krappere huiskavel of bedrijven die vooral planmatig werken belangrijk vinden. Bij een hoge vers gras opname per koe past omweiden alleen beter en het levert, mits goed uitgevoerd, ook een hogere grasopbrengst. Een ruimte huiskavel is hiervoor wel voorwaardelijk. Om die potentiele meeropbrengst te halen moet het beweidingssysteem wel goed ingericht worden.

Voor de inrichting van het systeem kies je de veebezetting per ha die overeenkomt met uw bedrijf. Gebruik hiervoor de Rekentool Omweiden.

 

Meer lezen over project Bewust en Beter Beweiden