Van Wijk richt zich op verdere reductie van ammoniakemissie

Koeien & Kansen-deelnemer Kees Jan van Wijk neemt deel aan de BES pilot. Op basis van bedrijfsspecifieke gewasopbrengsten per hectare mag hij dan 300 kilo stikstof uit dierlijke mest gebruiken op het eigen bedrijf en 121 kg N uit kunstmest. Dit vraagt om een goede mestverdeling om zo een zo hoog mogelijke gewasopbrengst te realiseren.…

Lees meer

Urgentie ammoniakreductie voor melkveehouderij Westelijke Veenweiden

De campagne www.opGrondvanMorgen.nl is zaterdag 17 maart in West-Nederland van start gegaan om aandacht te vestigen op de noodzaak en mogelijkheden van 25% ammoniakreductie in de melkveehouderij. Allereerst vestigen de initiatiefnemers LTO Noord regio West, PPP-Agro Advies en Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) de aandacht op reductie via het voerspoor. Als melkveehouders in Nederland niet in staat zijn een…

Lees meer