Welke maatregelen voert u uit voor ammoniak- en methaanreductie?

Twee koeien in een stal kijken de camera in - ammoniak- en methaanreductie

Studenten van drie hogescholen (Aeres, VHL, HAS) werken samen om maatregelen te bedenken die bijdragen aan ammoniak- en methaanreductie. Het project richt zich op maatregelen die via het voerspoor of graslandmanagement al op korte termijn verschil kunnen maken. Denk hierbij aan ruwvoerkwaliteit, weidegang en het verlagen van het ruw eiwitgehalte in het rantsoen. De centrale…

Lees meer

Van Wijk richt zich op verdere reductie van ammoniakemissie

Koeien & Kansen-deelnemer Kees Jan van Wijk neemt deel aan de BES pilot. Op basis van bedrijfsspecifieke gewasopbrengsten per hectare mag hij dan 300 kilo stikstof uit dierlijke mest gebruiken op het eigen bedrijf en 121 kg N uit kunstmest. Dit vraagt om een goede mestverdeling om zo een zo hoog mogelijke gewasopbrengst te realiseren.…

Lees meer

Ammoniakemissie verlagen door sturen op eiwit in het rantsoen

Op de Koeien & Kansen-bedrijven werken de ondernemers aan het verlagen van de ammoniakemissie door de eiwitvoeding te beperken. Het streven is maximaal 155 g RE-totaal / kg ds in het rantsoen. De veehouders verkennen samen met de adviseurs de mogelijkheden en onmogelijkheden hiervan. Ook de veenbedrijven werken binnen dit project aan deze doelstelling. Het…

Lees meer