Juist kleinere giften vereisen gedegen strooitechniek

Kunstmest is geen strooigoed

April 2021 is de boeken ingegaan als de koudste maand in de laatste 35 jaar. Het gras is beperkt groeizaam geweest, maar was wel van een superkwaliteit met VEM-waarden tot boven de 1100. Dat is wel een voordeel van het koude weer! In de maand mei wordt er, ondanks de koude aprilmaand, toch weer het…

Lees meer

Van Wijk kiest voor bemesten naar behoefte

Van Wijk kiest voor bemesten naar behoefte

Koeien & Kansen-deelnemers Kees en Kees Jan van Wijk nemen deel aan de BES pilot. Dat betekent dat zij op basis van bedrijfsspecifieke gewasopbrengsten per hectare 289 kilo stikstof uit dierlijke mest mogen gebruiken op het eigen bedrijf, en omgerekend 121 kilogram N uit kunstmest. Dit vraagt om een goede mestverdeling. Hun bemestingsstrategie bestaat dan…

Lees meer

Eerst rekenen, dan strooien!

Bemesten

Uit de kringloopwijzers 2018 van de pilotbedrijven van de proeftuin veenweiden vallen twee dingen op: het ruw eiwit gehalte in het krachtvoer is beduidend lager dan in 2017; het ruw eiwit gehalte in het gras is beduidend hoger dan in 2017. Samen zorgt dit er voor dat het rantsoen voor wat betreft ruw eiwit op…

Lees meer