Juist kleinere giften vereisen gedegen strooitechniek

Kunstmest is geen strooigoed

April 2021 is de boeken ingegaan als de koudste maand in de laatste 35 jaar. Het gras is beperkt groeizaam geweest, maar was wel van een superkwaliteit met VEM-waarden tot boven de 1100. Dat is wel een voordeel van het koude weer! In de maand mei wordt er, ondanks de koude aprilmaand, toch weer het…

Lees meer

Bedrijfsspecifiek bemesten werkt

Van Wijk kiest voor bemesten naar behoefte

Koeien & Kansen-deelnemers Kees en Kees Jan van Wijk kijken tevreden terug op het bemestingsseizoen 2019. Door deelname aan de BES-pilot mochten zij op basis van bedrijfsspecifieke gewasopbrengsten per hectare 289 kilo stikstof uit dierlijke mest gebruiken op het eigen bedrijf, en omgerekend 121 kilogram N uit kunstmest. Dit vraagt om een goede mestverdeling, waarbij…

Lees meer

Stikstof uit kunstmest op veel veengronden overbodig na juni

Inkuilen - PPP Agro Advies

Door de stikstofmineralisatie van de veenbodem in de zomerperiode is een stikstofgift uit kunstmest na juni in veel gevallen overbodig. Uit metingen in de polder Groot-Wilnis Vinkeveen blijkt dat het halveren van de stikstofgift op veengrond nauwelijks effect heeft op de droge stof opbrengst. Terwijl het wel winst oplevert voor het sluiten van de kringloop…

Lees meer

Vergeet de N-voorraad in de bodem niet

bodembeheer en bodemadvies

Bij het berekenen van de gewenste bemesting in het voorjaar voor de 1e snede, moet u ook een inschatting maken van de stikstofvoorraad in de bodem. Enerzijds is dat de ‘oude voorraad’ van het voorgaande jaar, anderzijds is dat de stikstof die vrijkomt bij oplopende temperaturen in maart en april door mineralisatie. Oude voorraad De…

Lees meer

Eerst rekenen, dan strooien!

Bemesten

Uit de kringloopwijzers 2018 van de pilotbedrijven van de proeftuin veenweiden vallen twee dingen op: het ruw eiwit gehalte in het krachtvoer is beduidend lager dan in 2017; het ruw eiwit gehalte in het gras is beduidend hoger dan in 2017. Samen zorgt dit er voor dat het rantsoen voor wat betreft ruw eiwit op…

Lees meer

Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen binnen 10 dagen digitaal indienen!

Mest toedienen

Vanaf 1 april 2019 is het niet meer mogelijk om een ‘Vervoersbewijs dierlijke meststoffen’ op papier in te dienen bij RVO. Daardoor is vanaf dat moment ook voor forfaitaire transporten het digitaal indienen van een VDM verplicht. Bij forfaitaire transporten moet de vervoerder binnen 10 werkdagen het VDM digitaal indienen. Vervoersbewijs dierlijke meststoffen Tot nu…

Lees meer

Gewoon Lekker Boeren

Gewoon lekker boeren vakdag

Daar ging het op 4 oktober over tijdens de vakdag op KTC Zegveld. Want ook al moet de melkveehouderij door regels, rechten en klimaat sneller kunnen schakelen dan ooit; we willen vooral ook ‘Gewoon Lekker Boeren’! De vakdag was hét moment om energie en kennis op te doen voor eigen vakmanschap en werkplezier. Expert- en…

Lees meer

Bandenspanning beïnvloedt grasgroei

bandenspanning

Sjon de Leeuw van PPP Agro Advies demonstreerde op Hoeve Boveneind in het kader van het project Smart Grass Production wat de invloed van bodemverdichting op de grasgroei is. Zeker in een droog jaar als 2018 resulteert een te dichte bodem – dat onder meer veroorzaakt wordt door een hoge bandenspanning – in opbrengstverlies, blijkt…

Lees meer

Vaste mest optimaal benutten

Vaste Mest

Op veel melkveebedrijven is er wel wat stalmest aanwezig. Meestal gaat dat om kleine hoeveelheden van kleine kalveren en soms wat stromest uit de afkalf- of ziekenstal. Deze partij wordt soms wat groter gemaakt door het toevoegen van voerafval. Koeien & Kansen deelnemer Guido van Hoven beschikt ook over de nodige vaste mest en zoekt…

Lees meer

KUNSTMEST IS GEEN STROOIGOED

Kunstmest is geen strooigoed

Met minder kunstmest naar een gezond rantsoen WAAR GAAT HET OVER? Stikstof (N) is de belangrijkste bouwsteen voor graseiwit. Veengrond bevat veel stikstof en kent een hoge mineralisatie van stikstof, variërend van 170-370 kg N/jaar (Deru et al. 2018). De bijdrage uit de bodem aan het totaal gebruikte stikstof voor graseiwitproductie is in de veenweiden…

Lees meer