‘Gewoon’ bemesten zoals voorgaande jaren?

Mest uitrijden

Sinds 16 februari mag er weer bemest worden met organische mest. Vorst of sneeuw zijn tot op heden geen beperkende factoren, water op heel veel plaatsen wel. Op de hoge, droge gronden leek het de afgelopen weken mogelijk om drijfmest uit te rijden, maar hoe staat het daar met de verdichting? Vroeg bemesten is mooi,…

Lees meer

Bemestingsplan 2020 afronden en vooruitzicht 2021

2020 zit er bijna op en zal, in vele opzichten, de geschiedenis in gaan als een vreemd jaar. Naast de algemene impact van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen, is 2020 ook een jaar van extremen. Van extreem nat in februari tot extreem droog in de zomermaanden en daarbij ook nog eens grote verschillen binnen…

Lees meer

Wat heeft de wetgever voor 2021 in petto?!

De agrarische sector snakt naar rust en duidelijkheid voor de toekomst. Op korte termijn gaat, dit er vanuit de overheid, nog niet komen. Nadat in september de voermaatregel voor de melkveehouderij van tafel ging, is het nu afwachten wat er op stikstofgebied komt. Wat is er ondertussen nog meer bekend waar wél duidelijkheid over is?…

Lees meer

Bedrijfsspecifiek bemesten werkt

Van Wijk kiest voor bemesten naar behoefte

Koeien & Kansen-deelnemers Kees en Kees Jan van Wijk kijken tevreden terug op het bemestingsseizoen 2019. Door deelname aan de BES-pilot mochten zij op basis van bedrijfsspecifieke gewasopbrengsten per hectare 289 kilo stikstof uit dierlijke mest gebruiken op het eigen bedrijf, en omgerekend 121 kilogram N uit kunstmest. Dit vraagt om een goede mestverdeling, waarbij…

Lees meer

BEX in 2019? Waar moet u op letten?

Shovel op kuil

Voorkom verrassingen Als de werkelijke excretie van uw melkveestapel niet overeen komt met de forfaits voor melkvee kunt u daarvan afwijken via de handreiking bedrijfsspecifieke excretie (BEX). In 2019 is de handreiking geactualiseerd. Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd die gevolgen kunnen hebben voor uw BEX uitslag. Dit betekent dat de rekenregels van de BEX…

Lees meer

Meer doen met bodemanalyses

Dit jaar zijn er weer veel bodemanalyses genomen. Dit is verplicht voor het wettelijk bemestingsplan, maar u kunt ze óók goed gebruiken voor uw landbouwkundig bemestingsplan. Nog even en u mag weer mest aanwenden op uw percelen. Het is verstandig voordat u de mest gaat aanwenden eerst hiervoor een goed plan op te stellen. Maak…

Lees meer