Beweiden; Effectief omweiden in 5 stappen

PPP-Agro Advies - koeien in de wei

Afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor Roterend Standweiden. Een mooi beweidingssysteem. Goed toe te passen op bedrijven met een krappere huiskavel of bedrijven die vooral planmatig werken belangrijk vinden. Omweiden is wat uit beeld geraakt, maar past beter op bedrijven met een ruime huiskavel die een hoge vers gras opname per koe nastreven.…

Lees meer