Wat is het effect van maaien op insecten?

Weidevogelbeheer

Het maaiseizoen is weer geopend, gras inkuilen is nodig voor de koe. Ook is het volop weidevogelseizoen, voor weidevogelkuikens zijn insecten een belangrijke voedselbron, maar wat is het effect van maaien op de insecten in je weide?  Maaien vermindert het aantal insecten in de wei In het voorjaar van 2018 is er bij ruim twintig…

Lees meer

WeideWinst-website biedt melkveehouder praktische tips

Logo Weidewinst

Hoe zorg je met weinig moeite en kosten voor meer biodiversiteit op je bedrijf? Er is steeds meer aandacht vanuit overheid en maatschappij voor bescherming en behoud van weidevogels. En de rol van de landbouw daarbij. Met meer kruiden in het gras zorg je voor meer voedsel voor de weidevogels in de vorm van insecten.…

Lees meer

Onderwaterdrainage werkt

Onderwaterdrainage werkt

Onderwaterdrainage zorgt voor meer stabiliteit Op 20 september werd in het kader van Polderkennis op Peil een vakdag gehouden over onderwaterdrainage op het bedrijf van de fam. van Herk in Kockengen. De studiegroepen van Polderkennis op Peil streven een verbetering van waterkwaliteit en waterbeheer na. De Fam van Herk doet mee met een pilot in…

Lees meer

1,5 miljoen voor onderzoek agrarisch weidevogelbeheer

Kieviten

De provincie laat onderzoeken hoe een rendabele landbouw samen kan gaan met kansen voor weidevogels. Hiervoor is €1,5 miljoen uitgetrokken. Dit is mogelijk dankzij de eerder voor boerenlandvogels beschikbaar gestelde €6,3 miljoen. Het onderzoek naar kansrijke maatregelen om weidevogelbeheer in te passen in de bedrijfsvoering op landbouwbedrijven wordt uitgevoerd door het Louis Bolk lnstituut. Dit…

Lees meer

Zuivel streeft naar minder eiwit van ver weg

Nieuwe Oogst koeien

De ene melkveehouder moet veel meer eiwit voor de koeien aankopen dan de andere. In het project ‘Eiwit van eigen land’ zoeken ondernemers naar mogelijkheden om zelf meer eiwit te produceren en dat ook te benutten. Deelnemende bedrijven brengen hun eiwitaanvoer in beeld en gaan aan de slag met de verhoging van de benutting en…

Lees meer

Kansen voor kruiden!

Beweiding kruiden

Melkveehouders die al jarenlang met kruiden werken, kunnen zo een aantal voordelen opnoemen, In de bodem verbeteren kruiden bijvoorbeeld de benutting van stikstof omdat er minder stikstof in de vorm van nitraat uitspoelt (ze remmen nitrificatie). Ook verbeteren kruiden de draagkracht door een betere wortelstructuur en verhogen de eiwitopbrengst van het totale gewas. Verder spelen…

Lees meer

Maak meer werk van hooien!

Proeftuin veenweiden

Melkveehouders zijn allemaal gecharmeerd van hooi. Het is geen discussie dat hooi wat toevoegt aan het rantsoen voor de dieren. Goed hooi is smakelijk, suikerrijk en bevat bestendig eiwit. De VEM kan oplopen tot boven de 900. Daarnaast is er nog hooi van natuurgebieden. Uiteraard zit daar minder voedingswaarde in, maar des te meer kruiden…

Lees meer