Gewoon Lekker Boeren

Gewoon lekker boeren vakdag

Daar ging het op 4 oktober over tijdens de vakdag op KTC Zegveld. Want ook al moet de melkveehouderij door regels, rechten en klimaat sneller kunnen schakelen dan ooit; we willen vooral ook ‘Gewoon Lekker Boeren’! De vakdag was hét moment om energie en kennis op te doen voor eigen vakmanschap en werkplezier. Expert- en…

Lees meer

Bandenspanning beïnvloedt grasgroei

bandenspanning

Sjon de Leeuw van PPP Agro Advies demonstreerde op Hoeve Boveneind in het kader van het project Smart Grass Production wat de invloed van bodemverdichting op de grasgroei is. Zeker in een droog jaar als 2018 resulteert een te dichte bodem – dat onder meer veroorzaakt wordt door een hoge bandenspanning – in opbrengstverlies, blijkt…

Lees meer

Ruim 250 kuub water in perceel met drukdrainage

pomp owd

Na de start van het drukdrainage systeem in Wilnis werd er in april in twee dagen tijd 258 kuub water een perceel in gepompt. Dat komt neer op 12 millimeter water in 2 dagen tijd! Tijdens drogere zomerperiodes zoals nu heeft drukdrainage een grote meerwaarde, niet alleen voor het remmen van bodemdaling, maar mogelijk ook…

Lees meer

Bodemcoach met bodemadvies voor een gezonde bodem!

Grond - Bodem

PPP-Agro Advies heeft al een aantal weidecoaches die u kunnen adviseren bij alle aspecten van beweiding. Naast deze weidecoaches heeft PPP-Agro Advies nu ook een bodemcoach die u kan adviseren bij alle aspecten van bodemkunde en bodembeheer. Hiervoor is niet alleen een extra opleiding nodig, maar ook kennis en kunde van de regio en van…

Lees meer

“DE TOEKOMST LIGT OPEN ALS KRINGLOPEN SLUITEN”

Op grond van Morgen

Een grondgebonden melkveehouderij kan door draaien. WAAR GAAT HET OVER? Om te zorgen voor minder ammoniak, minder bodemdaling en betere waterkwaliteit, helpt het als we steeds meer in kringlopen werken. Hoe kleiner de schaal waarop we de kringlopen van voer, mest en mineralen sluiten, des te minder de impact op onze omgeving. Het advies van…

Lees meer

KUNSTMEST IS GEEN STROOIGOED

Kunstmest is geen strooigoed

Met minder kunstmest naar een gezond rantsoen WAAR GAAT HET OVER? Stikstof (N) is de belangrijkste bouwsteen voor graseiwit. Veengrond bevat veel stikstof en kent een hoge mineralisatie van stikstof, variërend van 170-370 kg N/jaar (Deru et al. 2018). De bijdrage uit de bodem aan het totaal gebruikte stikstof voor graseiwitproductie is in de veenweiden…

Lees meer

Hoeveel is “Uw mest” waard?

Mestmonster

Na een jaar met enorme stikstofopbrengsten is er deze winter heel divers gevoerd. Het ene bedrijf melkt een ureum van 27 en het andere van 17. Wat zit daar achter en wat is het gevolg? Het melkureum is een eerste indicator omtrent de stikstofbenutting die de dieren realiseren uit het voer. Het restant wat de…

Lees meer

Meer doen met bodemanalyses

Dit jaar zijn er weer veel bodemanalyses genomen. Dit is verplicht voor het wettelijk bemestingsplan, maar u kunt ze óók goed gebruiken voor uw landbouwkundig bemestingsplan. Nog even en u mag weer mest aanwenden op uw percelen. Het is verstandig voordat u de mest gaat aanwenden eerst hiervoor een goed plan op te stellen. Maak…

Lees meer

Zoekt u nog een rendabele investering?

Meer gras van eigen bodem

In het project “Meer gras van eigen bodem”, streven we naar het zo veel mogelijk oogsten en benutten van het eigen gras. Eén van de simpele en effectieve maatregelen die is toegepast, is het verlagen van de lokbrok in de melkstal. Op veel bedrijven krijgen alle koeien een krachtvoergift als lokbrok in de melkstal. Dit…

Lees meer

Kansen voor kruiden!

Beweiding kruiden

Melkveehouders die al jarenlang met kruiden werken, kunnen zo een aantal voordelen opnoemen, In de bodem verbeteren kruiden bijvoorbeeld de benutting van stikstof omdat er minder stikstof in de vorm van nitraat uitspoelt (ze remmen nitrificatie). Ook verbeteren kruiden de draagkracht door een betere wortelstructuur en verhogen de eiwitopbrengst van het totale gewas. Verder spelen…

Lees meer