Meer gras van eigen land na bodemadvies

Landbouwportaal Noord-Holland

Het Landbouwportaal Noord-Holland is een plek voor gratis advies over bodem- en waterkwaliteit en voor subsidies. Via het Landbouwportaal vindt u informatie over maatregelen en subsidies. U kunt zo onderzoeken welke verbeteringen er mogelijk zijn, die goed zijn voor uw bedrijfsvoering en voor de bodem- en waterkwaliteit. U kunt via het Landbouwportaal gratis advies aanvragen…

Lees meer

Wilt u ook een bezoek van onze bodemcoach?

Even voorstellen: Dick Jan Koster Kent u onze bodemcoach en klimaatadviseur Dick Jan Koster al? Hij is, samen met collega Wim Honkoop, aangesloten bij Landbouwportaal Rijnland en vertelt daar graag wat meer over. Wist u dat u via het Landbouwportaal een bezoek van bodemcoach Dick Jan kunt aanvragen? Voorwaarde is wel dat uw bedrijf zich…

Lees meer

Goed zorgen voor de bodem is goed zorgen voor de koe

Een hele leuke grasmat – zo typeerde veehouder Rino van ‘t Schip het gras op zijn percelen in Nes aan de Amstel. Maar het kon vast nog beter. Daarom vroeg hij twee jaar geleden of bodemcoach Dick Jan Koster  van PPP-Agro Advies met hem wilde kijken naar de bodem. Een slimme zet. Met de opgehaalde…

Lees meer

Hoe goed is uw bodemkwaliteit?

De bodem is de basis van uw bedrijf en de motor van een gezonde en productieve landbouw voor nu en voor de toekomst. Duurzaam bodembeheer en handhaven/verbeteren van de bodemkwaliteit zijn belangrijk voor een goede gras- en maisproductie, het optimaal benutten van meststoffen en het beperken van verliezen naar het milieu. Om meer zicht te…

Lees meer

Leven voor de bodem

Een goed werkende bodem is voor elke landbouwer van belang, maar op biologische bedrijven maakt de grond nog sterker het verschil. Wilko en Hermien Kemp wilden op een deel van hun percelen het gebrek aan bodemleven repareren. Dick-Jan Koster voorzag hen van advies. Het melkveebedrijf van Wilko en Hermien Kemp werd in één klap behoorlijk…

Lees meer

Bodemcoach met bodemadvies voor een gezonde bodem!

Grond - Bodem

PPP-Agro Advies heeft al een aantal weidecoaches die u kunnen adviseren bij alle aspecten van beweiding. Naast deze weidecoaches heeft PPP-Agro Advies nu ook een bodemcoach die u kan adviseren bij alle aspecten van bodemkunde en bodembeheer. Hiervoor is niet alleen een extra opleiding nodig, maar ook kennis en kunde van de regio en van…

Lees meer