Gaat u al bemesten?

Bodemtemperatuur meter

Voor het project ‘bodemtemperatuur-afhankelijk bemesten’ is een meetnet opgezet in West Nederland. In het project zoeken we naar het optimale bemestingstijdstip op basis van de bodemtemperatuur.  Voorheen was de  ‘T-Som’ hierbij de richtlijn, maar deze is inmiddels min of meer achterhaald. In sommige jaren  wordt de T-som al ruimschoots bereikt, terwijl de bodemtemperatuur nog slechts…

Lees meer

Hoeveel is “Uw mest” waard?

Mestmonster

Na een jaar met enorme stikstofopbrengsten is er deze winter heel divers gevoerd. Het ene bedrijf melkt een ureum van 27 en het andere van 17. Wat zit daar achter en wat is het gevolg? Het melkureum is een eerste indicator omtrent de stikstofbenutting die de dieren realiseren uit het voer. Het restant wat de…

Lees meer