Samen versnellen op klimaat

Man wijst naar flipover - Samen versnellen op klimaat

Met het programma ‘Samen versnellen op klimaat’ wil FrieslandCampina leden-melkveebedrijven helpen de uitstoot van broeikasgassen verder en sneller te verlagen. Het vernieuwde Foqus planet Duurzame ontwikkeling is daarbij een belangrijke aanjager. Uitstoot van broeikasgassen daalt al jaren De uitstoot van broeikasgassen door Nederlandse melkveebedrijven daalt gestaag, gemiddeld 1,1 procent per jaar. Melkveehouders zetten dus al…

Lees meer

Workshops ‘Aan de slag met broeikasgas’

Onze adviseur Delian Kool geeft in samenwerking met FrieslandCampina workshops ‘aan de slag met broeikasgas’. De workshops bestaan uit drie sessies en worden heel goed ontvangen door de deelnemende melkveehouders. Een belangrijke reden is dat de deelnemers stap voor stap te zien krijgen welke maatregelen er genomen kunnen worden. Ze krijgen hele praktische handvatten en…

Lees meer

Het succes van DAW Krimpenerwaard

Binnen het project DAW Krimpenerwaard hebben zo’n 70 melkveehouders uit de Krimpenerwaard de afgelopen jaren hard gewerkt om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Benieuwd hoe zij hier de schouders onder zetten? De deelnemers vertellen het je graag zelf in een video. Zie hieronder! Klik op de afbeelding om de slotfilm te bekijken Meer…

Lees meer

Masterclasses Rantsoen en Klimaat gestart: “Erg interessant en waardevol”

In februari en maart zijn de eerste masterclasses Rantsoen en Klimaat, onderdeel van Winnen met Klimaat en Natuur, met succes gestart. In deze nieuwe masterclass wordt samen met de deelnemende melkveehouders een verdieping gemaakt in de keuzes van het rantsoen en de winst die hiermee behaald kan worden voor het financieel resultaat en het klimaat.…

Lees meer

Plussen op duurzaamheid: De melk-voertabel staat ruwvoerbenutting in de weg

PPP-Agro Advies - melkrobot

De krachtvoergift neemt onnodig toe als gevolg van de instellingen in de melk-voertabel. Veel bedrijven werken met de zogenaamde melk-voertabel. Kort door de bocht wordt een koe beloond als zij meer melk geeft. Is dit nog wel passend? Waar kunt u rekening mee houden? Een gezond doel is binnen de gegeven omstandigheden streven naar minimale…

Lees meer

Vraag uiterlijk 4 september derogatie aan!

Drukwisselsysteem

Uiterlijk 4 september moet de derogatie voor 2020 worden aangevraagd. Dit is tevens de uiterste datum voor het nemen van grondmonsters en het opstellen van het bemestingsplan. Grondmonsters mogen op 4 september maximaal 5 jaar oud zijn. Het emissiearm aanwenden van mest is een derogatievoorwaarde geworden. Nieuw is ook dat een sleepvoetbemester alleen gebruikt mag…

Lees meer

Plussen op duurzaamheid; Beheer de slootkant optimaal

De slootkant komt steeds meer in beeld voor natuurontwikkeling. In het kader van waterkwaliteit, weidevogelbeheer en kruiden is de slootkant met name in het veenweide gebied interessant. Daarnaast is de kans groot dat er met het gewas uit de slootkant veel grond wordt ingekuild. Dat is terug te zien in het ruw as gehalte. Hoe…

Lees meer

U kunt een voorschot basis- en vergroeningspremie aanvragen

Door de huidige omstandigheden is het dit jaar mogelijk een voorschot aan te vragen voor de uitbetaling van de basis- en vergroeningspremie. Dit geldt voor bedrijven die deze premie hebben aangevraagd in de gecombineerde opgave. Bedrijven kunnen zelf of via hun adviseur van 18 mei t/m 15 juni deze aanvraag doen. In juli 2020 krijgt…

Lees meer

Plussen op duurzaamheid; Kies de juiste kunstmest

De verschillende kunstmestsoorten hebben effect op de broeikasgasemissie op het melkveebedrijf. In de huidige systematiek wordt dit ook doorgerekend naar de broeikasgasemissie op uw bedrijf. Wat kunt u hier in sturen? Bij de meeste duurzaamheidsprogramma’s wordt voor 2020 de broeikasgasemissie per kg melk meegenomen. Een lage emissie betekend een hogere duurzaamheidsscore en in sommige gevallen…

Lees meer