Minder eiwit in het rantsoen scoort op alle fronten

Verhoef - in de stal

Vanuit Proeftuin Veenweiden waren we in de afgelopen drie jaar erg gefocust op ammoniak. De grote vraag was: hoe zorgen we op ieder bedrijf voor 25% minder ammoniak uitstoot? Maatregel nummer 1 om dat te bereiken is het reduceren van de overmaat aan eiwit in de cyclus! Inmiddels krijgen de duurzaamheidskengetallen vanuit de zuivelindustrie de…

Lees meer

Genoeg eiwit van eigen land! Nu nog benutten…

Hand vol met gras opgehouden om het te beoordelen - Home made eiwit

De kringloopwijzers van de proeftuinboeren laten zien dat dat de grasvoorraden in 2016 en 2017 flink zijn toegenomen. Maar ook dat meer kracht en bijproducten zijn gevoerd. Daarmee gaan we de kringlopen niet sluiten… Een beter gebruik van eigen eiwit staat dus hoog op de agenda!  Vergelijking Kringloopwijzers Van de 100 boeren die meedraaien met…

Lees meer

Energie de sleutel voor eiwitbenutting

Energie de sleutel voor eiwit

Het kengetal eiwit van eigen land staat afgelopen periode volop in de belangstelling, omdat dit getal misschien wel een belangrijke norm voor grondgebondenheid kan zijn. Deelnemers in project ‘Eiwit van eigen land’ zijn zich al langer bewust van de waarde van dit kengetal en delen hun ervaringen en resultaten hierover regelmatig met elkaar. Meer eiwit…

Lees meer

Reductie ammoniakuitstoot hard nodig om veestapel te behouden!

Voeren aan voerhek - stal

Deelnemers van Proeftuin Veenweiden steken hun nek uit om het gestelde doel van 25 procent vermindering van de ammoniakuitstoot te behalen. Dat stelt adviseur Barend Meerkerk van PPP-Agro Advies. „De ammoniakwetgeving wordt mogelijk nog lastiger dan de fosfaatwetgeving. De reductie is hard nodig om onze veestapel te behouden.” Sinds 2015 kon de melkveehouderij fors groeien…

Lees meer

Stuur met bemesting op lager ruweiwit in rantsoen

Koe - eten aan voerhek

Wat voor ruweiwit (RE) in gras heb ik nodig op mijn bedrijf en hoe kan ik daarin zo goed mogelijk voorzien met het perceeleigen stikstof leverend vermogen van de bodem (NLV) en de stikstofbenutting van de mest? Die vraag legde adviseur Wim Honkoop van PPP-Agro Advies voor aan de pilotboeren van Proeftuin Veenweiden tijdens de…

Lees meer

Zuivel streeft naar minder eiwit van ver weg

Nieuwe Oogst koeien

De ene melkveehouder moet veel meer eiwit voor de koeien aankopen dan de andere. In het project ‘Eiwit van eigen land’ zoeken ondernemers naar mogelijkheden om zelf meer eiwit te produceren en dat ook te benutten. Deelnemende bedrijven brengen hun eiwitaanvoer in beeld en gaan aan de slag met de verhoging van de benutting en…

Lees meer

Benut het eiwit van Eigen land!

Eiwit vna eigen land

Beter benutten van eiwit van eigen land spaart import van eiwit uit en zorgt voor een meer gesloten kringloop op het melkveebedrijf. In het project Eiwit van Eigen land streeft een groep melkveehouders er naar zoveel mogelijk eiwit van eigen land te benutten.  Melkkoeien hebben ongeveer 150-160 gram ruw eiwit per kg droge stof nodig.…

Lees meer

Speerpunt voor 2018: ‘Eiwitgehalte in rantsoen moet omlaag!’

Proeftuin veenweiden

Het eiwitgehalte in het rantsoen daalt nauwelijks, blijkt uit de enquête onder de 100 deelnemers van Proeftuin Veenweiden. Een slechte zaak, vindt begeleider Teus Verhoeff. Melkveehouders en erfbetreders hebben te weinig besef van de urgentie van het ammoniakprobleem, stelt hij. “We moeten hier in 2018 echt keihard mee aan de slag!” Teus Verhoeff houdt zijn…

Lees meer

Goed melken met laag ruw eiwit!

Koeien naar de wei

Sinds het begin van de winter is Richard Korrel in goed overleg met zijn voeradviseur aan de slag gegaan om het ruw eiwit niveau in zijn rantsoen te verlagen. Aan het einde van de winterperiode lag het gemiddelde in het melkveerantsoen dat aan het voerhek lag op 149 gram ruw eiwit per kg droge stof.…

Lees meer

Op weg naar een geslaagde 1e snede

Grashakselen

Het is weer voorjaar en dan begint het bij de meeste veehouders al te kriebelen, de eerste snede staat voor de deur. Een druk en ook een mooi moment, maar bovenal ook een heel belangrijk moment. Want het maken van een geslaagde graskuil is essentieel voor een goed resultaat in uw bedrijfsvoering. Maar ja hoe…

Lees meer