Past uw huidige veestapel op uw bedrijf?

Veestapel - koeien in de wei

Fosfaatrechten in 2018 Per 1 januari 2018 is het systeem met fosfaatrechten in werking getreden. Daarmee is de fosfaatreductieregeling van 2017 komen te vervallen. Er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen de fosfaatreductieregeling en het stelsel van fosfaatrechten: De fosfaatreductieregeling ging alleen over vrouwelijke dieren, bij de fosfaatrechten tellen ook de mannelijke kalveren (stierkalveren) met…

Lees meer

Wat kunt u doen met de beschikking fosfaatrechten?

De meeste veehouders zullen nu hun beschikking fosfaatrechten van RVO ontvangen hebben. Het is zaak deze goed te controleren: Kloppen de vee-aantallen van 2 juli 2015 en de gemiddelde vee-aantallen van het jaar 2015? Klopt de melkjaarproductie van het jaar 2015? Kloppen de grondgegevens met de bijbehorende fosfaatgetallen (PAL en PW)  van 2015? Zo niet,…

Lees meer

Fosfaatrechten beperken groei melkveehouderij

Fosfaatbeschikking

Vanaf 2018 krijgt de Nederlandse veehouderij te maken met fosfaatrechten. Voor het houden van melkrundvee zijn fosfaatrechten nodig. Bij het overdragen van fosfaatrechten, behoudens een paar uitzonderingen, zoals bedrijfsoverdracht, wordt 10 % afgeroomd. Hiermee regelt de overheid dat de landelijke fosfaatproductie begrensd is en op termijn zal afnemen. Het fosfaatproductierecht lijkt daarmee veel op de…

Lees meer

Sturen of gestuurd worden?

STuren of gestuurd worden

De periode rond kerst en de jaarwisseling is voor velen een tijd van bezinning waarin achterom en vooruit wordt gekeken. Vaak mondt dit uit in goede voornemens. Persoonlijke wensen komen hierin vaak prominent naar voren. Stoppen met roken en afvallen staan hierin met stip bovenaan. Zaken waarbij een drempel overwonnen moet worden om tot daadwerkelijke…

Lees meer

Hoeveel koeien kunt u houden in 2018?

Kalf - aantal koeien

Fosfaatrechten in 2018 Per 1 januari 2018 treedt het systeem met fosfaatrechten in werking. Daarmee komt de fosfaatreductieregeling van 2017 te vervallen. Er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen de fosfaatreductieregeling en het stelsel van fosfaatrechten! De fosfaatreductieregeling gaat alleen over vrouwelijke dieren, bij de fosfaatrechten tellen ook de mannelijke kalveren (stierkalveren) met code 101…

Lees meer

Zorgt een volle stal ook voor een volle portemonnee?

Koeien aan voerhek

De fosfaatproblematiek blijft ons allemaal flink bezig houden. Lichte toets uitvoeren, planning van het vee, jongveegetal, grondgebondenheid, mestbalans, ureum, stikstofbenutting enz enz. Dag en nacht kun je er mee bezig zijn. Soms zodanig dat ik weleens de verzuchting hoor: Ik ga maar weer eens de stal in om me bezig te houden met de koeien.…

Lees meer