Hoeveel koeien kunt u houden in 2018?

Kalf - aantal koeien

Fosfaatrechten in 2018 Per 1 januari 2018 treedt het systeem met fosfaatrechten in werking. Daarmee komt de fosfaatreductieregeling van 2017 te vervallen. Er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen de fosfaatreductieregeling en het stelsel van fosfaatrechten! De fosfaatreductieregeling gaat alleen over vrouwelijke dieren, bij de fosfaatrechten tellen ook de mannelijke kalveren (stierkalveren) met code 101…

Lees meer

Fosfaatreductieplan goedgekeurd door gerechtshof: En nu?

Koeien bij hek

Deze week  heeft de overheid het hoger beroep, dat tegen het fosfaatreductieplan was ingediend gewonnen. Gevolg is dat iedereen aan deze regeling moet voldoen en dus terug moet naar de aantallen van 2 juli 2015, al dan niet met een correctie op de aantallen van oktober 2016 of een niet-grond gebonden korting van 4%. Maar…

Lees meer