Het effect van een hoog slootwaterpeil

Het effect van een hoog slootwaterpeil wordt hier gemeten.

Onderzoek naar effecten hoog slootwaterpeil Met het project ‘Met agrarisch waterbeheer werken aan bodemdaling, klimaat, waterkwaliteit en biodiversiteit’ doen wij in opdracht van het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard (ACK) onderzoek naar de invloed van slootwaterpeilen en de invloed van slootwaterpeilen in combinatie met greppelinfiltratie op het grondwaterpeil. Daarnaast onderzoeken we de invloed van het slootwaterpeil op…

Lees meer