Weg met de snijmaïs, gras zat!

Graskuil - Proeftuin Veenweiden

Bartlo Hoogendijk uit Driebruggen is melkveehouder en pilotbedrijf in Proeftuin Veenweiden. Hij heeft als doel de ammoniakemissie op zijn bedrijf sterk terug te dringen door gerichte maatregelen, In onderstaand nieuwsbericht kunt u lezen hoe hij een nieuwe uitdaging het hoofd biedt. Als u meer wilt weten over de Proeftuin Veenweiden en op de hoogte wilt…

Lees meer

“Gras groeit uit Gras”

Maaihoogte

In de KringloopWijzer zijn grote verschillen tussen droge stofopbrengsten per hectare te zien. Eén van de oorzaken is het grote verschil in stoppelhoogte bij het maaien. Bij de eerste percelen die gemaaid zijn zie je nu al verschillen tussen de 4 en 7 centimeter. Met de kou die er op volgde is het verschil in…

Lees meer

Gras is goud?

Het eigen geteelde ruwvoer wordt steeds belangrijker door de dalende marges. Doordat derogatiebedrijven minimaal 80% grasland moeten hebben, zal gras het grootste gedeelte van het rantsoen bepalen. Het is dan ook van groot belang dat het gras goed benut wordt. Gras is een belangrijke bron van eiwit en fosfor, maar de VEM-waarde neemt ook toe,…

Lees meer