Wat is het effect van maaien op insecten?

Weidevogelbeheer

Het maaiseizoen is weer geopend, gras inkuilen is nodig voor de koe. Ook is het volop weidevogelseizoen, voor weidevogelkuikens zijn insecten een belangrijke voedselbron, maar wat is het effect van maaien op de insecten in je weide?  Maaien vermindert het aantal insecten in de wei In het voorjaar van 2018 is er bij ruim twintig…

Lees meer

Kruidenrijk grasland inzaaien: wachten op vochtig, groeizaam weer

Koeien in de wei

Er is veel belangstelling voor het inzaaien van kruiden. Bij verschillende melkstromen is het als voorwaarde opgenomen om een meerprijs voor de melk te realiseren. Ook in het kader van weidevogelbeheer staat het volop in de belangstelling, mede omdat kruiden voor een grotere insectenrijkdom zouden zorgen (=voedsel voor kuikens). Maar hoe krijg je kruidenrijk grasland?…

Lees meer

Veehouders leren van elkaar om eiwit beter te benutten

eiwit van eigen land bespreken met buurman

“Vraag je buurman eens wat hij doet om zijn eigen voer beter te benutten, misschien leer je daar nog wel het meeste van.” Dat was een belangrijke ervaring van de deelnemers aan het project ‘Eiwit van eigen land’. Op elk bedrijf is deze zomer een verbeterplan opgesteld om meer eiwit van eigen land te benutten.…

Lees meer

Bandenspanning beïnvloedt grasgroei

bandenspanning

Sjon de Leeuw van PPP Agro Advies demonstreerde op Hoeve Boveneind in het kader van het project Smart Grass Production wat de invloed van bodemverdichting op de grasgroei is. Zeker in een droog jaar als 2018 resulteert een te dichte bodem – dat onder meer veroorzaakt wordt door een hoge bandenspanning – in opbrengstverlies, blijkt…

Lees meer

Moet ik iets doen aan mijn grasland?

doorzaai

Na maanden van droogte en hoge temperaturen ligt de grasmat er heel anders bij dan begin mei. Het weer heeft letterlijk zijn sporen na gelaten en hier en daar tot fikse schade geleid. Maar wat kan of moet ik hier nu aan doen? Wat er moet gebeuren aan uw grasland, kan voor iedereen anders zijn:…

Lees meer

Ruim 250 kuub water in perceel met drukdrainage

pomp owd

Na de start van het drukdrainage systeem in Wilnis werd er in april in twee dagen tijd 258 kuub water een perceel in gepompt. Dat komt neer op 12 millimeter water in 2 dagen tijd! Tijdens drogere zomerperiodes zoals nu heeft drukdrainage een grote meerwaarde, niet alleen voor het remmen van bodemdaling, maar mogelijk ook…

Lees meer

Energie de sleutel voor eiwitbenutting

Energie de sleutel voor eiwit

Het kengetal eiwit van eigen land staat afgelopen periode volop in de belangstelling, omdat dit getal misschien wel een belangrijke norm voor grondgebondenheid kan zijn. Deelnemers in project ‘Eiwit van eigen land’ zijn zich al langer bewust van de waarde van dit kengetal en delen hun ervaringen en resultaten hierover regelmatig met elkaar. Meer eiwit…

Lees meer

KUNSTMEST IS GEEN STROOIGOED

Kunstmest is geen strooigoed

Met minder kunstmest naar een gezond rantsoen WAAR GAAT HET OVER? Stikstof (N) is de belangrijkste bouwsteen voor graseiwit. Veengrond bevat veel stikstof en kent een hoge mineralisatie van stikstof, variërend van 170-370 kg N/jaar (Deru et al. 2018). De bijdrage uit de bodem aan het totaal gebruikte stikstof voor graseiwitproductie is in de veenweiden…

Lees meer

Weidevoerkompas leidt tot hogere mineralen efficiëntie en lagere excretie!

Weidevoerkompas

Door slim te sturen op de bijvoeding en bemesting is een hoge mineralen efficiëntie in combinatie met veel weiden goed mogelijk.  Een tool ontwikkelen die helpt om tijdens het weideseizoen de bijvoeding af te stemmen op de kwaliteit en hoeveelheid weidegras die de koeien opnemen. Dat was een van de doelen van het project KringloopWeiden…

Lees meer

Reductie ammoniakuitstoot hard nodig om veestapel te behouden!

Voeren aan voerhek - stal

Deelnemers van Proeftuin Veenweiden steken hun nek uit om het gestelde doel van 25 procent vermindering van de ammoniakuitstoot te behalen. Dat stelt adviseur Barend Meerkerk van PPP-Agro Advies. „De ammoniakwetgeving wordt mogelijk nog lastiger dan de fosfaatwetgeving. De reductie is hard nodig om onze veestapel te behouden.” Sinds 2015 kon de melkveehouderij fors groeien…

Lees meer