Wanneer maaien?

Dubbele hark maaien

De eerste snede gras is de belangrijkste in de voederwinning. Het moet allemaal kloppen, want daarmee wordt de basis gelegd voor de wintervoorraad. De deelnemers aan de Proeftuin Veenweiden krijgen er nog een extra uitdaging bij: Het verlagen van de NH3-emissie!   Een belangrijke bron van ammoniakemissie is een overdaad aan eiwit in het rantsoen.…

Lees meer