Het effect van een hoog slootwaterpeil

Het effect van een hoog slootwaterpeil wordt hier gemeten.

Onderzoek naar effecten hoog slootwaterpeil Met het project ‘Met agrarisch waterbeheer werken aan bodemdaling, klimaat, waterkwaliteit en biodiversiteit’ doen wij in opdracht van het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard (ACK) onderzoek naar de invloed van slootwaterpeilen en de invloed van slootwaterpeilen in combinatie met greppelinfiltratie op het grondwaterpeil. Daarnaast onderzoeken we de invloed van het slootwaterpeil op…

Lees meer

UITNODIGING – EXPERIMENTEREN MET MEST EN GRONDWATER

UITNODIGING EXPERIMENTEREN MET MEST EN GRONDWATER Vrijdag 4 november kunt u meekijken en discussiëren over de projecten rondom greppelinfiltratie, waterinfiltratie, grondwaterstanden en gescheiden mest opwaarderen.   EERSTE RESULTATEN Op vrijdagmiddag 4 November organiseert KTC Zegveld een middag waarin ze eerste resultaten delen van opgedane kennis vanuit projecten met mest en grondwater. PPP-Agro is bij twee…

Lees meer