‘Gewoon’ bemesten zoals voorgaande jaren?

Mest uitrijden

Sinds 16 februari mag er weer bemest worden met organische mest. Vorst of sneeuw zijn tot op heden geen beperkende factoren, water op heel veel plaatsen wel. Op de hoge, droge gronden leek het de afgelopen weken mogelijk om drijfmest uit te rijden, maar hoe staat het daar met de verdichting? Vroeg bemesten is mooi,…

Lees meer

Percelen langzaamaan voorbereiden op het winterseizoen

September 2021 heeft de potentie misschien wel de mooiste zomermaand van dit jaar te worden. Een jaar dat zich kenmerkt door zeer groeizaam weer en zeer lage eiwitgehalten in het gras. Het huidig groeiende gras is in ieder geval duidelijk eiwitrijker dan in de maanden die achter ons liggen. Kunst is om dit eiwit te…

Lees meer

Extra aandacht voor sporenelementen

Vanwege de extreme omstandigheden rond de eerste snede is het lastig een voorspelling te maken van de hoeveelheid sporenelementen in de kuilen. Neem dit in je achterhoofd mee als je opdracht geeft om je kuil te laten bemonsteren. Een terugblik leert dat na een zeer groeizame periode in mei, er ontzettend veel gras is geoogst.…

Lees meer

Juist kleinere giften vereisen gedegen strooitechniek

Kunstmest is geen strooigoed

April 2021 is de boeken ingegaan als de koudste maand in de laatste 35 jaar. Het gras is beperkt groeizaam geweest, maar was wel van een superkwaliteit met VEM-waarden tot boven de 1100. Dat is wel een voordeel van het koude weer! In de maand mei wordt er, ondanks de koude aprilmaand, toch weer het…

Lees meer

Koud voorjaar 2021 vraagt soms om aanpassing strategie

Het voorjaar 2020 startte warm en droog, waardoor in eerste instantie het gras hard groeide en daarna stil kwam te staan door de droogte. Het jaar 2021 is juist koud van start gegaan met een paar warme dagen in februari. April was koud, waardoor het gras blauw is van de koude en de opbrengst nog…

Lees meer

Bemesting nog meer sturen en toch een goede opbrengst

Snijmais is een zeer gewaardeerd ruwvoer in de (melk)veehouderij. Ook heeft het een steeds belangrijkere rol in het rantsoen als het gaat om het beheersen van methaan- en ammoniakemissies vanuit diezelfde melkveehouderij. Helaas staat er ook heel veel druk op de teelt. Dit is onder andere te merken aan de lagere wettelijke gebruiksnormen en aan…

Lees meer

Stap voor stap voorbereiden op de eerste snede

Het is medio maart en we hebben in korte tijd alle jaargetijden gehad! Ook de vooruitzichten zijn nog niet denderend; veel regen en relatief koud met dag- en nachttemperaturen voorlopig onder het gemiddelde. Zeker bij veel regen is het devies om van het land af te blijven. Rijschade omdat het te nat is blijft je,…

Lees meer

Bemestingsplan 2020 afronden en vooruitzicht 2021

2020 zit er bijna op en zal, in vele opzichten, de geschiedenis in gaan als een vreemd jaar. Naast de algemene impact van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen, is 2020 ook een jaar van extremen. Van extreem nat in februari tot extreem droog in de zomermaanden en daarbij ook nog eens grote verschillen binnen…

Lees meer

Wat heeft de wetgever voor 2021 in petto?!

De agrarische sector snakt naar rust en duidelijkheid voor de toekomst. Op korte termijn gaat, dit er vanuit de overheid, nog niet komen. Nadat in september de voermaatregel voor de melkveehouderij van tafel ging, is het nu afwachten wat er op stikstofgebied komt. Wat is er ondertussen nog meer bekend waar wél duidelijkheid over is?…

Lees meer

Nederlands weer …

Wat kan er veel veranderen in korte tijd. Van een situatie met nog steeds veel te weinig vocht en/of voldoende vocht, naar meer dan voldoende vocht voor de huidige situatie tot zelfs teveel! Op de meeste plaatsen is de mais geoogst en groeit het gras (eindelijk) nog lekker door. Op sommige plaatsen is het gras…

Lees meer