Een rem zetten op bodemdaling

Op 5 november was de aftrap Klimaatslim boeren op veen in de polders bij Vlist. Een samenwerking waarbij 21 boeren uit de Krimpenerwaard in totaal 350 hectare grasland laten draineren. Goed voor boer, burger en bodem. PPP-Agro Advies speelt een cruciale rol in het project. Met een omvang van 350 hectare krijgen de polders rondom…

Lees meer

Klimaatslimme boeren in Vlist starten met waterinfiltratie in de veenweiden

Vlist- Op 5 november gaf gedeputeerde Adri Bom van provincie Zuid-Holland het startsein voor de aanleg van waterinfiltratie in de polders bij Vlist. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen gebeurde dit vanuit het provinciehuis. Het werd een online sessie met o.a. de 21 melkveehouders uit de Lopiker- en Krimpenerwaard bij wie in totaal 352 ha veenweiden gedraineerd…

Lees meer

Bodemcoach helpt droge boeren

Bodemcoach helpt droge boeren

Een rijke bui. Dat zijn geen goudstukken die als in een strip van Dagobert Duck uit de lucht vallen, maar volle druppels. Niet te veel, niet te weinig. Geen plensbui, geen gemiezer. Zo’n bui waar het weiland goed nat van wordt. De term ’rijke bui’ valt zomaar als melkveehouder Frank de Wit met bodemcoach Dick…

Lees meer

Longworm: op tijd behandelen!

Een longworm is een longparasiet die verminderde melkproductie, groeivertraging, hoesten, benauwdheid, longontsteking en sterfte kan veroorzaken bij runderen. Regelmatig zijn er ook koppels melkvee die besmet zijn. Sommige koeien hoesten zo veel dat het melkstel er van onder vandaan valt. Het jongvee maar ook vaarzen of oudere koeien, dat dit jaar voor het eerst naar…

Lees meer

Jong geleerd is oud gedaan!

Hoogendijk koeien

De eerste snede is binnen en hier en daar staat er al een mooie tweede snede. Deze schone tweede snede is mooi om de kalveren in te scharen. Als de kalveren rond 1 juni naar buiten gaan, kunnen ze nog mooi drie maanden pakken voordat de herfst zijn intrede doet. In september worden de nachten…

Lees meer

Gras is goud?

Het eigen geteelde ruwvoer wordt steeds belangrijker door de dalende marges. Doordat derogatiebedrijven minimaal 80% grasland moeten hebben, zal gras het grootste gedeelte van het rantsoen bepalen. Het is dan ook van groot belang dat het gras goed benut wordt. Gras is een belangrijke bron van eiwit en fosfor, maar de VEM-waarde neemt ook toe,…

Lees meer