Broeikasgasreductie via voerspoor of graslandmanagement

Broeikasgasreductie via voerspoor of graslandmanagement

Drie hogescholen (Aeres, VHL en HAS) werken samen aan maatregelen die bijdragen aan ammoniak- en methaanreductie. Ook PPP-Agro Advies is betrokken bij dit project. Voor het project werken studenten als afstudeeropdracht aan het in beeld brengen van handelingsperspectieven om emissies te verlagen. Help mee aan dit project door uw mening te laten weten in een…

Lees meer

600 melkveehouders gezocht voor Ontwikkelgroep

Bent u geïnteresseerd in (nieuwe) mogelijkheden om CO2 te reduceren op uw bedrijf en wilt u hier graag met financiering vanuit de markt mee aan de slag? FrieslandCampina zoekt 600 leden-melkveehouders die, met behulp van de nieuwste innovaties, broeikasgasuitstoot willen reduceren op hun bedrijf. Wat is de Ontwikkelgroep? De Ontwikkelgroep maakt het mogelijk om nieuwe/innovatieve…

Lees meer

Resultaten van 5 jaar klimaatslim boeren op veen

In 2019 startte het project Klimaatslim boeren op veen met vier polders. Vijf jaar later doen dertien polders mee! De doelen van het project zijn: minder CO₂-uitstoot minder bodemdaling meer biodiversiteit betere bodem- en waterkwaliteit Hoe staat het ervoor na vijf jaar polderpionieren? U leest het in deze brochure: Download de PDF. Over klimaatslim boeren…

Lees meer

Welke maatregelen voert u uit voor ammoniak- en methaanreductie?

Twee koeien in een stal kijken de camera in - ammoniak- en methaanreductie

Studenten van drie hogescholen (Aeres, VHL, HAS) werken samen om maatregelen te bedenken die bijdragen aan ammoniak- en methaanreductie. Het project richt zich op maatregelen die via het voerspoor of graslandmanagement al op korte termijn verschil kunnen maken. Denk hierbij aan ruwvoerkwaliteit, weidegang en het verlagen van het ruw eiwitgehalte in het rantsoen. De centrale…

Lees meer