Transitie naar meer milieu- en klimaatvriendelijke melkveehouderij (nog) niet rendabel

Koeien in de wei - Transitie naar milieu- en klimaatvriendelijke melkveehouderij niet rendabel

Innovatieve stalsystemen, managementmaatregelen en extensivering kunnen emissies van stikstof en broeikasgassen (per ha) fors verlagen. Dit heeft echter grote gevolgen voor het inkomen van de melkveehouder. Daarnaast zijn er grote verschillen in de effecten van de maatregelen. Dit maakt de transitie naar meer milieu- en klimaatvriendelijke melkveehouderij (nog) niet rendabel. Verschillende bedrijfsmodellen doorgerekend In opdracht…

Lees meer

Is de beloning voor weidevogelbeheer hoog genoeg?

Twee grutto's landen in het gras

In opdracht van BoerenNatuur (de overkoepelende organisatie voor agrarische collectieven die agrarische natuurbeheercontracten regelen bij boeren) hebben we vorig jaar onderzoek gedaan naar de resultaten van meer weidevogelbeheer op melkveebedrijven. Dit onderzoek deden we in samenwerking met Collectief Eemland, Weidehof Krimpenerwaard en Collectief Súdwestkust. BoerenNatuur heeft het rapport ondertussen ook aangeboden aan het ministerie van…

Lees meer

Transitie naar milieuvriendelijker bedrijfsmodellen melkvee “niet verantwoord” zonder extra financiële ondersteuning.

Koeien in de wei

In opdracht van provincie Zuid Holland zijn door PPP-Agro Advies bedrijfsmodellen melkvee doorgerekend. De resultaten hiervan zijn opgenomen in het rapport “Transitie naar milieu- en klimaatvriendelijke bedrijfsmodellen Melkveehouderij in het Groene Hart” Dit rapport beschrijft de transitie, vanuit een referentiebedrijf (huidige situatie), naar 6 milieu- en klimaatvriendelijker bedrijfsmodellen melkvee in het veenweidegebied van het Groene…

Lees meer

Schaalvergroting melkveehouderij goed voor milieu en economie

De melkveehouderij staat voor grote uitdagingen op het vlak van stikstof, broeikasgassen,  bodemdaling, waterkwaliteit en biodiversiteit; in combinatie met de economische uitdaging van  een rendabele bedrijfsvoering. Er is veel onzekerheid. Vragen als; Moet ik extensiveren? Wat levert extra natuurbeheer op? Moet ik investeren in emissiearme staltechniek? Is biologisch de toekomst?, zijn vragen die we regelmatig…

Lees meer

Heeft mijn bedrijf toekomstperspectief?

PPP-Agro Advies

Een simpele vraag en ook een vraag die menig ondernemer regelmatig bezighoudt. De stikstofcrisis, klimaatdoelen en bodemdaling staan prominent in de agenda van de politiek. De verkiezingen staan voor de deur. De verschillende partijprogramma’s variëren van 75% krimpen in de veestapel tot afschaffing van de stikstofwet. Toekomstig beleid en wetgeving zal wel ergens tussenin liggen,…

Lees meer

Arbeidsinkomen extensieve boeren € 30.000,- lager

In de visie ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’ schetst minister Schouten een nieuwe toekomst voor de landbouw. ‘Van voortdurende verlaging van de kostprijs van producten, naar voortdurende verlaging van het verbruik van grondstoffen: Kringlooplandbouw!’ Dit betekent het zoveel mogelijk voorkomen van verliezen van voedsel, reststromen, koolstof, energie en water. Een veel genoemde ontwikkelrichting…

Lees meer

Studieclub voor “Jonge” melkveehouders

Ben jij een jonge ambitieuze melkveehouder? Wil je een stap vooruit zetten en groeien in persoonlijke ontwikkeling en je bedrijfsresultaten verbeteren, dan is deelname in een economische studieclub iets voor jou. In een economische studieclub bespreek je met collega’s strategische, technische, economische en financiële vraagstukken. Niet alleen ga je op bezoek en kijken op de…

Lees meer

VACATURE ADVISEUR MANAGEMENT & STRATEGIE

LOOP JIJ WARM VOOR DE MELKVEEHOUDERIJ? En weet je technische en bedrijfseconomische kennis om te zetten in praktische adviezen? Dan pas jij in het team van PPP-Agro Advies West. WIE ZIJN WE? Bij PPP-Agro Advies West draait het om ondernemerschap en kennisontwikkeling in en voor de melkveehouderij. We zijn adviseur en sparringpartner voor alle bedrijfsbrede…

Lees meer

We leven in een bijzondere tijd met bedreigingen en toch ook kansen

De gevolgen van het Corona-virus merken we allemaal. Vooral als je in je directe omgeving te maken hebt met de ziekte, is het een angstige en onzekere tijd. Tot nu toe zijn de gevolgen voor de melkveehouderij beperkt, maar we zien dat de afzet van producten (melk/vlees) steeds lastiger wordt en dat de prijzen naar…

Lees meer

Rendement melkvee daalt, wat wordt jouw uitdaging?

Ondanks een hogere arbeidsproductiviteit daalt het rendement en de marge in de melkveehouderij. De kosten nemen sneller toe dan de opbrengsten. De arbeidsproductiviteit (resultaat per arbeidskracht) van nevenactiviteiten is stabieler en ligt hoger dan die in de melkveetak. Uit de bedrijfsvergelijking van melkveehouderijbedrijven blijkt dat de kostprijs melk al vele jaren harder stijgt dan de…

Lees meer