Transitie naar meer milieu- en klimaatvriendelijke melkveehouderij (nog) niet rendabel

Koeien in de wei - Transitie naar milieu- en klimaatvriendelijke melkveehouderij niet rendabel

Innovatieve stalsystemen, managementmaatregelen en extensivering kunnen emissies van stikstof en broeikasgassen (per ha) fors verlagen. Dit heeft echter grote gevolgen voor het inkomen van de melkveehouder. Daarnaast zijn er grote verschillen in de effecten van de maatregelen. Dit maakt de transitie naar meer milieu- en klimaatvriendelijke melkveehouderij (nog) niet rendabel. Verschillende bedrijfsmodellen doorgerekend In opdracht…

Lees meer

Samen versnellen op klimaat

Man wijst naar flipover - Samen versnellen op klimaat

Met het programma ‘Samen versnellen op klimaat’ wil FrieslandCampina leden-melkveebedrijven helpen de uitstoot van broeikasgassen verder en sneller te verlagen. Het vernieuwde Foqus planet Duurzame ontwikkeling is daarbij een belangrijke aanjager. Uitstoot van broeikasgassen daalt al jaren De uitstoot van broeikasgassen door Nederlandse melkveebedrijven daalt gestaag, gemiddeld 1,1 procent per jaar. Melkveehouders zetten dus al…

Lees meer

Klimaatslim Boeren in polder Stein-Zuid 

Klimaatslim Boeren in polder Stein-Zuid    Polder Stein-Zuid  De polderaanpak vindt plaats in de  polder Stein-Zuid (tussen Gouda, Haastrecht, Hekendorp, de Hollandsche IJssel en de spoorlijn Gouda-Woerden), een gebied van ca 390 ha. In de polder gaan 11 deelnemers  in de eerste fase met POP3-subsidie van Provincie Zuid-Holland op ca. 100 ha veengrond waterinfiltratiesystemen (WIS)…

Lees meer