Voorjaarsdemo’s | Innovaties in graslandbemesting

Voorjaarsdemo's graslandbemesting

Minder verlies is meer rendement. Dit geldt zeker voor graslandbemesting nieuwe stijl. Hoe minder mineralen vervliegen of uitspoelen, hoe meer er beschikbaar is voor het gewas. En met de nieuwste bemestingstechnieken gaat dit nóg beter. Goed voor het milieu en je portemonnee. Kom dit vroege voorjaar naar een van de vier voorjaarsdemo’s van Bemest op…

Lees meer

Stikstofbodemoverschot in 2022 hoger door droogte

Koe drinkt uit een sloot - stikstofbodemoverschot

Het stikstofbodemoverschot op de Koeien & Kansen-bedrijven kwam in 2022 gemiddeld 17 kg N/ha hoger uit dan in 2021. Door deze stijging werd het gemiddelde doel van 2022 niet gehaald. De belangrijkste oorzaak voor de stijging is de lagere stikstofopbrengst van grasland. Dit kwam door de droogte in 2022. Verschillende bronnen van stikstof Het stikstofbodemoverschot…

Lees meer

Koeien & Kansen-deelnemer werkt dit jaar al zonder derogatie

Koeien en Kansen van Wijk - zonder derogatie

Van Wijk gaat in 2023 forse uitdagingen aan Ook in 2023 werken Koeien & Kansen-deelnemers samen met adviseurs aan hun bedrijfsdoelen. Doelen die bijdragen aan de efficiëntie van de bedrijfsvoering. De familie van Wijk gaat hier weer mee aan de slag. Dit jaar wordt zeker een uitdaging voor Van Wijk, omdat het het eerste jaar…

Lees meer

Koeien & Kansen zoekt nieuwe enthousiaste deelnemers

Het project Koeien & Kansen zoekt nieuwe deelnemers die oplossingsgericht aan de slag willen gaan met actuele onderwerpen binnen de melkveesector. Hierbij ligt de focus op vraagstukken rondom stikstof, broeikasgassen, biodiversiteit en integratie van verschillende thema’s. Wij zijn op zoek naar enthousiaste melkveehouders die de komende jaren deze uitdaging met ons durven aan te gaan.…

Lees meer

Meer mest in BES-pilot geen vanzelfsprekendheid

De deelnemers van Koeien en Kansen doen mee met de BES pilot. Binnen deze pilot is het de uitdaging om dierlijke mest zo goed mogelijk te benutten en minder kunstmest te gebruiken binnen een toelaatbaar stikstofoverschot. Hierdoor kan er mogelijk meer dierlijke mest gebruikt worden dan de generieke gebruiksnorm. Soms valt het dubbeltje ook de…

Lees meer

Van Wijk richt zich op verdere reductie van ammoniakemissie

Koeien & Kansen-deelnemer Kees Jan van Wijk neemt deel aan de BES pilot. Op basis van bedrijfsspecifieke gewasopbrengsten per hectare mag hij dan 300 kilo stikstof uit dierlijke mest gebruiken op het eigen bedrijf en 121 kg N uit kunstmest. Dit vraagt om een goede mestverdeling om zo een zo hoog mogelijke gewasopbrengst te realiseren.…

Lees meer

Ammoniakemissie verlagen door sturen op eiwit in het rantsoen

Op de Koeien & Kansen-bedrijven werken de ondernemers aan het verlagen van de ammoniakemissie door de eiwitvoeding te beperken. Het streven is maximaal 155 g RE-totaal / kg ds in het rantsoen. De veehouders verkennen samen met de adviseurs de mogelijkheden en onmogelijkheden hiervan. Ook de veenbedrijven werken binnen dit project aan deze doelstelling. Het…

Lees meer

Koeien van Hagoort gaan dit jaar weer vroeg de wei in

‘’De koeien gaan zeker dit jaar weer vroeg de wei in’’, stelt Koeien & Kansen veehouder Coen Hagoort in Waarder. Hij streeft hier om zo nog meer eiwit van eigen land te kunnen oogsten. Dit is één van zijn doelen voor het komende jaar. Tot voor enkele jaren geleden maaide veehouder Hagoort de eerste snede…

Lees meer

Van Wijk kiest voor bemesten naar behoefte

Van Wijk kiest voor bemesten naar behoefte

Koeien & Kansen-deelnemers Kees en Kees Jan van Wijk nemen deel aan de BES pilot. Dat betekent dat zij op basis van bedrijfsspecifieke gewasopbrengsten per hectare 289 kilo stikstof uit dierlijke mest mogen gebruiken op het eigen bedrijf, en omgerekend 121 kilogram N uit kunstmest. Dit vraagt om een goede mestverdeling. Hun bemestingsstrategie bestaat dan…

Lees meer

Van Wijk deelt zijn graslandgebruikerservaringen

In 2018 zijn de koeien op 24 mei naar buiten gegaan. De bedoeling was om eerder te starten met de eerste snede, maar door het natte voorjaar lukte dat niet en is toen besloten eerst alles te kuilen. De zware rivierklei is namelijk erg trapgevoelig en dit geeft best wel gebruiksbeperkingen voor beweiding onder nattere…

Lees meer