Indiendata KringloopWijzer 2024

De indiendata voor de verschillende zuivelondernemingen zijn bekendgemaakt. U ziet ze in onderstaande tabel. Deze kunt u ook als PDF downloaden (onderaan deze pagina). KLW 2024 indiendata

Lees meer

Waarom zoveel aandacht voor methaan?

Koe in de wei

10 belangrijke vragen over methaan   Bij het invullen van uw KringloopWijzer heeft u vast ook uw broeikasgaspagina doorgelezen. Op deze pagina is veel aandacht voor het gas methaan. Waarom is dat eigenlijk? Theun Vellinga en Karin Groenestein geven in een brochure antwoord op tien belangrijke vragen over het kortlevende broeikasgas methaan. Ze geven op een…

Lees meer

BEX in 2019? Waar moet u op letten?

Shovel op kuil

Voorkom verrassingen Als de werkelijke excretie van uw melkveestapel niet overeen komt met de forfaits voor melkvee kunt u daarvan afwijken via de handreiking bedrijfsspecifieke excretie (BEX). In 2019 is de handreiking geactualiseerd. Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd die gevolgen kunnen hebben voor uw BEX uitslag. Dit betekent dat de rekenregels van de BEX…

Lees meer

Stoppen met sojaschroot vanwege klimaat?!

Koeien aan voerhek

Als het gaat om broeikasgasemissies op melkveebedrijven rijzen er steeds meer vragen. Onder andere vanwege de sector doelstelling en het klimaatakkoord dat daaraan ten grondslag ligt. Daarnaast zijn er verschillende duurzaamheidsprogramma’s en concepten binnen de zuivel waarin lage broeikasgasemissie wordt beloond.  Aangekocht voer is daarbij een groot onderdeel waarop gestuurd kan worden. WUR heeft in…

Lees meer

Checklist voor meer eiwit van eigen land

Eiwit van eigen land

Bij de meeste Nederlandse melkveehouders daalde het percentage eiwit dat het bedrijf van eigen land gebruikte in 2018. Deze trend was ook terug te zien bij de 7 deelnemers aan het project ‘Eiwit van eigen land’. In 2017 lag het aandeel eiwit dat het bedrijf van eigen land gebruikte op deze bedrijven nog op gemiddeld…

Lees meer

Veehouders leren van elkaar om eiwit beter te benutten

eiwit van eigen land bespreken met buurman

“Vraag je buurman eens wat hij doet om zijn eigen voer beter te benutten, misschien leer je daar nog wel het meeste van.” Dat was een belangrijke ervaring van de deelnemers aan het project ‘Eiwit van eigen land’. Op elk bedrijf is deze zomer een verbeterplan opgesteld om meer eiwit van eigen land te benutten.…

Lees meer

Genoeg eiwit van eigen land! Nu nog benutten…

Hand vol met gras opgehouden om het te beoordelen - Home made eiwit

De kringloopwijzers van de proeftuinboeren laten zien dat dat de grasvoorraden in 2016 en 2017 flink zijn toegenomen. Maar ook dat meer kracht en bijproducten zijn gevoerd. Daarmee gaan we de kringlopen niet sluiten… Een beter gebruik van eigen eiwit staat dus hoog op de agenda!  Vergelijking Kringloopwijzers Van de 100 boeren die meedraaien met…

Lees meer

BEX-voordeel in 2018? Kan lager uitvallen dan in 2017!

BEX-voordeel in 2018

Bedrijfsspecifieke Excretie Als de werkelijke excretie van uw melkveestapel niet overeen komt met de forfaits voor melkvee kunt u daarvan afwijken met behulp van een berekening via de Handreiking bedrijfsspecifieke excretie (BEX). In 2018 is de handreiking geactualiseerd. Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Dit betekent dat de rekenregels van de BEX-berekening en Kringloopwijzer zijn…

Lees meer

Wat is uw visie, wat wordt uw uitdaging?

Kringloop landbouw

Een visie is het beeld dat de ondernemer of onderneming van de toekomst heeft. Het geeft in bepaalde mate de ontwikkeling van het bedrijf weer en de richting die men op wil gaan, zoals bijvoorbeeld: Wat verwacht je van de ontwikkelingen in de markt, je klanten, je omgeving (regionaal/mondiaal) en welk effect verwacht je daarvan…

Lees meer

Droogte en KringloopWijzer

Droogte Grasland

Op dit moment is het heel erg droog en staat er vrijwel geen gras meer in de wei. Hoe ga je daar mee om als mineralenmanager? En wat voor gevolgen heeft deze droge periode voor de resultaten uit de KringloopWijzer. In tijden van droogte is het belangrijk om goed je geduld te bewaren en niet…

Lees meer