Gevaar van kuilgassen in de maiskuil

Gassen

De maïsoogst en het inkuilen van de gehakselde maïs zijn dit jaar weken eerder begonnen dan normaal. Door de droogte van de afgelopen maanden bevindt zich in de mais veel meer stikstof dan gewoonlijk. Hierdoor ontstaan bij het inkuilen – naast de altijd gevormde kooldioxide – ook nitreuze gassen. Deze zijn zeer giftig en bijtend…

Lees meer