Leon Kastelein mede-eigenaar PPP-Agro Advies West

Leon Kastelein mede-eigenaar PPP

We verwelkomen Leon Kastelein als nieuwe mede-eigenaar van PPP-Agro Advies West. Leon is voor velen al een bekende, hij begon in 2020 bij PPP-Agro Advies West als manager operatie en projecten. Barend, Sjon, Linda, Klaas en Leon hebben al jarenlang samengewerkt, ook buiten PPP-Agro Advies: in de makelaardij, de zuivel en als collega’s bij een…

Lees meer

Binnenkort kunt u weer SABE-vouchers aanvragen

Twee mannen staan in een stal met koeien. Ze kijken naar een document - SABE-vouchers

Dit bericht is aangepast op 6 juli 2023.* Openstelling SABE-regeling verwacht op 1 september 2023  Het onderdeel “advies” voor de subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) wordt binnenkort weer opengesteld. Dit betekent dat u weer SABE-vouchers (tegoedbonnen) kunt aanvragen om advies in te kopen. Met de vouchers krijgt u 80% van de factuur vergoed, met…

Lees meer

Het effect van een hoog slootwaterpeil

Het effect van een hoog slootwaterpeil wordt hier gemeten.

Onderzoek naar effecten hoog slootwaterpeil Met het project ‘Met agrarisch waterbeheer werken aan bodemdaling, klimaat, waterkwaliteit en biodiversiteit’ doen wij in opdracht van het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard (ACK) onderzoek naar de invloed van slootwaterpeilen en de invloed van slootwaterpeilen in combinatie met greppelinfiltratie op het grondwaterpeil. Daarnaast onderzoeken we de invloed van het slootwaterpeil op…

Lees meer

Meld je aan voor gratis advies! Openstelling SABE regeling 31 mei

Er is een subsidieregeling (SABE) in het leven geroepen om ‘innovaties op het boerenerf’ te stimuleren. De subsidie krijgt vorm in het uitgeven van zogenaamde vouchers (uit te spreken als voutsjers). Dit zijn tegoedbonnen om advies in te kopen. Een deel van deze bonnen worden uitgegeven aan agrariërs, die hierbij zelf een onderwerp en adviseur…

Lees meer