GLB-subsidies kunt u tot uiterlijk 30 november aanvragen

GLB-subsidies uiterlijk 30 november aanvragen

Heeft u zich eerder dit jaar aangemeld voor GLB-subsidies? Verstuur dan uiterlijk 30 november uw definitieve aanvraag. Dat kunt u doen in de Gecombineerde opgave. Definitieve aanvraag GLB-subsidies alleen mogelijk bij vooraanmelding Van 1 maart tot en met 15 juni kon u zich aanmelden voor de GLB-subsidies. Het ging hierbij om de basispremie en extra…

Lees meer

Controleer de perceelsgrenzen via de BGT-check

RVO werkt aan een nieuwe topografische kaart in Nederland, genaamd de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). In de afgelopen tijd zijn veel veehouders en akkerbouwers aangeschreven om de perceelsgrenzen via de BGT-Check te controleren. Onze ervaring is dat de nieuwe grenzen nog weleens afwijken van de bestaande situatie. Een eigen controle door uzelf of uw adviseur…

Lees meer

Meld je aan voor gratis advies! Openstelling SABE regeling 31 mei

Er is een subsidieregeling (SABE) in het leven geroepen om ‘innovaties op het boerenerf’ te stimuleren. De subsidie krijgt vorm in het uitgeven van zogenaamde vouchers (uit te spreken als voutsjers). Dit zijn tegoedbonnen om advies in te kopen. Een deel van deze bonnen worden uitgegeven aan agrariërs, die hierbij zelf een onderwerp en adviseur…

Lees meer

Richard Korrel: ‘Ik hoor graag wat anderen er van denken’

Met 3300 uur weidegang, 14.000 kilo melk per hectare en een rantsoen zonder mais is het een uitdaging om het ureum in de melk onder de duim te houden. Melkveehouder Richard Korrel had wel ideeën, maar het advies van Linda Brouwer bracht hem verder dan alleen het inzicht om maar minder kunstmest te strooien. Te…

Lees meer

Nieuwe eisen voor pachtcontracten van natuurgrond

PPP-Agro Advies - gras

In de afgelopen jaren zijn er heel veel verschillende soorten pachtcontracten opgesteld, denk aan Natuurmonumenten, SBB, provincies of andere partijen. Steeds vaker is er onduidelijkheid voor welke normen dit meegeteld kan worden in het bemestingsplan. Nu de tijd weer aanbreekt dat er nieuwe contracten worden afgesloten is het raadzaam om alert te zijn om niet…

Lees meer

Ruw eiwit in krachtvoer naar een maximum: kans of kostenpost?

PPP-Agro Advies - maiskuil

Welke gevolgen heeft de nieuwe voermaatregel? Dat is de vraag van veel melkveehouders. Praktisch gezien (wat mag wel en wat mag niet), maar ook financieel. In de praktijk zijn er verschillende mogelijkheden om te voldoen aan de nieuwe maximum norm in het aangekochte krachtvoer. Vooral het goed benutten en combineren van eigen voer levert het…

Lees meer

Melkveehouderij van groei naar ‘pas op de plaats’

Een veel besproken thema bij klanten en studiegroepen, die grote effecten hebben gehad op het bedrijfsresultaat, is de droogte van 2018. Dit jaar heeft met de huidige ontwikkelingen weer haar eigen uitdagingen. In het rapport ‘resultaten melkveehouderij 2018 Prognose 2019’ worden tussentijdse resultaten gepresenteerd van de bedrijfseconomische analyses melkveehouderij. Marge 2018 lager dan in 2017…

Lees meer

Met een goede bemesting de wei in

Weidende koeien

Afgelopen weken is het behoorlijk koud geweest, maar ook is er volop mest gereden. Dit lijkt niet bij elkaar te passen, maar wat is nu het beste om te doen? Bemesten in dienst van de beweiding, houdt u er rekening mee? Wettelijk gezien mag er mest gereden worden vanaf 16 februari, en dat is dan…

Lees meer

PPP wenst u fijne feestdagen!

Vuurwerk

We zijn er trots op dat we weer een jaar lang van ruim 1.000 ondernemers, onderzoekers, mengvoerbedrijven, accountants en overheden het vertrouwen hebben gekregen om werkzaamheden voor hen te mogen verrichten. Wat 2018 ons allen gaat brengen weten we nog niet, wel weten we dat er in een groot aantal gezinnen zorgen zijn over de…

Lees meer

Fosfaatreductieplan goedgekeurd door gerechtshof: En nu?

Koeien bij hek

Deze week  heeft de overheid het hoger beroep, dat tegen het fosfaatreductieplan was ingediend gewonnen. Gevolg is dat iedereen aan deze regeling moet voldoen en dus terug moet naar de aantallen van 2 juli 2015, al dan niet met een correctie op de aantallen van oktober 2016 of een niet-grond gebonden korting van 4%. Maar…

Lees meer