5 oktober | maisdemo: meer mais met minder mest

Maisdemo 5 oktober 2023

Het experiment gaat verder… Vóór de zomer nam Marcel Betten van Loonbedrijf De Samenwerking de proef op de som door meerdere maisstroken in te zaaien en te bemesten met verschillende bemestingstechnieken in wisselende doseringen van drijfmest en bijbemesting. Nu de mais bijna rijp is, kunnen we met eigen ogen het resultaat zien. Welke methode en…

Lees meer

Bemesting nog meer sturen en toch een goede opbrengst

Snijmais is een zeer gewaardeerd ruwvoer in de (melk)veehouderij. Ook heeft het een steeds belangrijkere rol in het rantsoen als het gaat om het beheersen van methaan- en ammoniakemissies vanuit diezelfde melkveehouderij. Helaas staat er ook heel veel druk op de teelt. Dit is onder andere te merken aan de lagere wettelijke gebruiksnormen en aan…

Lees meer