Hoeveel is “Uw mest” waard?

Mestmonster

Na een jaar met enorme stikstofopbrengsten is er deze winter heel divers gevoerd. Het ene bedrijf melkt een ureum van 27 en het andere van 17. Wat zit daar achter en wat is het gevolg? Het melkureum is een eerste indicator omtrent de stikstofbenutting die de dieren realiseren uit het voer. Het restant wat de…

Lees meer